ออพติคและสายเคเบิล

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Ethernet QSFP28 Optic Launched
Intel® Ethernet QSFP28 to SFP28 Breakout Cable Launched QSFP28 to (4) SFP28
สายเคเบิล Intel® Ethernet QSFP+ Twinaxial Launched QSFP+ to QSFP+ Direct Attach
สายเคเบิล Intel® Ethernet QSFP+ Breakout Launched QSFP+ to (4) SFP+
สายเคเบิลแกนคู่ Intel® Ethernet SFP+ Launched SFP+ to SFP+ Direct Attach
Intel® Ethernet QSFP+ LR Optics Launched
Intel® Ethernet QSFP+ SR Optics Launched
Intel® Ethernet SFP+ LR Optics Launched
Intel® Ethernet SFP+ SR Optics Launched
Intel® Ethernet SFP28 Optic Launched
Intel® Ethernet SFP28 LR Optic Launched
Intel® Ethernet SFP28 Twinaxial Cable Launched SFP28 to SFP28 Direct Attach