Intel® Ethernet SFP+ SR Optics

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics, retail unit

 • MM# 903239
 • รหัสการสั่งซื้อ E10GSFPSR
 • MDDS Content ID 706851

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics, OEM Gen

 • MM# 909923
 • รหัสการสั่งซื้อ E10GSFPSRG1P5
 • MDDS Content ID 706851

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics, extended temp, single pack

 • MM# 954746
 • รหัสการสั่งซื้อ E10GSFPSRX
 • MDDS Content ID 708087

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

เอกสารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก