Intel® Ethernet SFP+ SR Optics

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics, OEM Gen

  • MM# 909923
  • รหัสการสั่งซื้อ E10GSFPSRG1P5

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics, extended temp, single pack

  • MM# 954746
  • รหัสการสั่งซื้อ E10GSFPSRX

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics, retail unit

  • MM# 903239
  • รหัสการสั่งซื้อ E10GSFPSR

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 5A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก