Intel® Ethernet SFP+ SR Optics

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics, retail unit

 • MM# 903239
 • รหัสการสั่งซื้อ E10GSFPSR

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics, OEM Gen

 • MM# 909923
 • รหัสการสั่งซื้อ E10GSFPSRG1P5

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics, extended temp, single pack

 • MM# 954746
 • รหัสการสั่งซื้อ E10GSFPSRX

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics, OEM Gen

 • MM# 99AFL4
 • รหัสการสั่งซื้อ E10GSFPSRG2P5

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

หมายเหตุรีลีสผลิตภัณฑ์Intel® Ethernet

คู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับอะแดปเตอร์Intel® Ethernetอะแดปเตอร์

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก