Intel® Ethernet SFP28 Optic

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Ethernet SFP28 SR Optic, Single Pack

  • MM# 952293
  • รหัสการสั่งซื้อ E25GSFP28SR
  • MDDS Content ID 708104

Intel® Ethernet SFP28 SR Optic, Single Pack

  • MM# 958873
  • รหัสการสั่งซื้อ E25GSFP28SRX
  • MDDS Content ID 708104

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 5A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก