Intel® Ethernet SFP28 Optic

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Ethernet SFP28 SR Optic, Single Pack

  • MM# 952293
  • รหัสการสั่งซื้อ E25GSFP28SR
  • ECCN 5A991

Intel® Ethernet SFP28 SR Optic, Single Pack

  • MM# 958873
  • รหัสการสั่งซื้อ E25GSFP28SRX
  • ECCN EAR99

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก