Intel® Ethernet QSFP+ LR Optics

Intel® Ethernet QSFP+ LR Optics

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Ethernet QSFP+ LR Optics, retail unit

  • MM# 933912
  • รหัสการสั่งซื้อ E40GQSFPLR

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 5A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก