Intel® Ethernet QSFP28 Optic

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Ethernet Optic QSFP28, SR Extended Temp, Retail Unit

  • MM# 983849
  • รหัสการสั่งซื้อ E100GQSFP28SRX
  • ECCN 5A991
  • MDDS Content ID 781874

Intel® Ethernet Optic QSFP28, LR Extended Temp, Retail Unit

  • MM# 999J7F
  • รหัสการสั่งซื้อ E100GQSFP28LRX
  • ECCN 5A991.B.5.A

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก