ตัวเลือกรองรับไดร์ฟและ Carrier สำรอง

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
FormFactor
ServerSystemType
SupportedCPUSocket
Q1'22 Discontinued
Q2'21 Launched
Q3'17 Launched
Q3'17 Launched
Q3'17 Launched
Q3'17 Launched
Q3'17 Launched
Q3'17 Discontinued
Q3'17 Discontinued
Q3'17 Launched
Q2'16 Discontinued
Q2'16 Discontinued
Q3'15 Discontinued
Q4'14 Discontinued
Q4'14 Discontinued
Q4'14 Discontinued
Q4'14 Discontinued
Q4'14 Launched
Q4'14 Discontinued
Q3'14 Discontinued
Q3'14 Discontinued
Q3'14 Discontinued
Q3'14 Discontinued
Q3'12 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued
Q3'11 Discontinued
Q2'11 Discontinued
Q2'11 Discontinued
Q3'10 Discontinued
Q3'09 Discontinued
Q3'09 Discontinued
Q3'09 Discontinued
Q3'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q1'09 Discontinued
Q4'07 Discontinued
Q4'07 Discontinued
Q3'07 Discontinued
Q3'07 Discontinued
Q3'07 Discontinued
Q3'06 Discontinued
Q3'06 Discontinued
Q3'06 Discontinued
Q2'06 Discontinued
Q2'06 Discontinued
Q2'06 Discontinued
Q2'06 Discontinued
Q2'06 Discontinued
Q2'06 Discontinued
Q1'06 Discontinued
Q1'06 Discontinued
Q1'06 Discontinued
Q1'06 Discontinued
Q1'06 Discontinued
Q1'06 Discontinued