Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBIT

SAS without RAID

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 12-Gb SAS bridge board(without RAID) accessory for the Intel® Compute Module HNS2600KP and Intel® Compute Module HNS2600TP families(except HNS2600TP24R/HNS2600TP24SR);support SED

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBIT (SAS without RAID), Single

  • รหัสการสั่งซื้อ AHWKPTP12GBGBIT

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600KP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600KPR Launched
Intel® Server Board S2600KPTR Launched

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600TP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600TPFR Launched
Intel® Server Board S2600TPNR Launched
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600TPR Launched

Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600TP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Launched
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Launched
Intel® Compute Module HNS2600TPR Launched

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน