Spare 3.5in Hot-Swap HDD Carriers FXX35HSADPB

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 3.5” HDD Hot Swap carrier spares for either R1300, R2300, or P4300 chassis

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000G

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal 60585

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000S

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 63879
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 63880

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000EP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 63890
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 63892

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 63903

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 63911
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 63914

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000JP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 63930
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 63933
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 63938

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 63950
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 63956

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1304BT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304BTLSHBN Discontinued 63964
Intel® Server System R1304BTLSHBNR Discontinued 63975
Intel® Server System R1304BTSSFAN Discontinued 63976

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000JF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 64070
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 64071
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 64072
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 64074
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 64077
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 64079

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000LP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System H2312LPJR Discontinued 64089

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000WP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 64099
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 64100
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 64101
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 64102
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 64103
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 64104

Intel® Storage System ตระกูล JBOD2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Storage System JBOD2312S2SP Discontinued 64111
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Discontinued 64113

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 64167
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 64170

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64179
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64180
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64181

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 64195
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 64198
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 64200
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 64201
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 64202

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 64210
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 64213

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LH2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 64220

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 64360

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 64364
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 64365

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4304BT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4304BTLSHCN Discontinued 64370
Intel® Server System P4304BTLSHCNR Discontinued 64376

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis H2312XXKR Discontinued 64662
Intel® Server Chassis H2312XXJR Discontinued 64663

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000M

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Discontinued 64685
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Discontinued 64687
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Discontinued 64691
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Discontinued 64693
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Discontinued 64697
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Discontinued 64701
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Discontinued 64703
Intel® Server Chassis P4308XXMHDR Discontinued 64705
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Discontinued 64707
Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Discontinued 64709
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Discontinued 64713
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Discontinued 64715
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Discontinued 64717
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Discontinued 64719
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Discontinued 64723
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Discontinued 64725

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน