Spare 3.5in Hot-Swap HDD Carriers FXX35HSADPB

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 3.5” HDD Hot Swap carrier spares for either R1300, R2300, or P4300 chassis

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000G

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal 61650

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000S

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4304XXSFDN Discontinued 4U Pedestal 61655
Intel® Server Chassis P4304XXSFDR Discontinued 4U Pedestal 61657
Intel® Server Chassis P4304XXSHCN Discontinued 4U Pedestal 61661
Intel® Server Chassis P4304XXSHDN Discontinued 4U Pedestal 61663
Intel® Server Chassis P4304XXSHDR Discontinued 4U Pedestal 61665
Intel® Server Chassis P4304XXSHEN Discontinued 4U Pedestal 61667

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 64987
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 64988

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000EP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 64998
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 65000

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 65011

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 65019
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 65022

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000JP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 65027
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 65029
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 65031

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 65038
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 65041
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 65046

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 65058
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 65064

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1304BT

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000JF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 65178
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 65179
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 65180
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 65182
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 65185
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 65187

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000LP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System H2312LPJR Discontinued 65197

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000WP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 65207
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 65208
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 65209
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 65210
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 65211
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 65212

Intel® Storage System ตระกูล JBOD2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Storage System JBOD2312S2SP Discontinued 65219
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Discontinued 65221

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 65275
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 65278

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 65287
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 65288
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 65289

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 65318
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 65321

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LH2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 65328

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 65446
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 65447
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 65448

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 65463
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 65464
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 65465
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 65466

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000RP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 65472
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 65473

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4304BT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4304BTLSHCN Discontinued 65478
Intel® Server System P4304BTLSHCNR Discontinued 65484

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000M

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน