Spare Board FXX8X25DPBP

for 2U 8x2.5in Dual Port Hot-Swap Backplane

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Spare Board FXX8X25DPBP (for 2U 8x2.5" Dual Port Hot-Swap Backplane)

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

Intel® Storage System ตระกูล JBOD2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Storage System JBOD2224S2DP Discontinued 65617

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 65674
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 65675
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 65676
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 65678

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 65687
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 65688

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 65695
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 65698
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 65700
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 65702
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 65705
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 65706

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 65716
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 65719
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 65721

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน