3.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX35HSCAR2

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Spare 3.5" hot swap tool less carriers.

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

3.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX35HSCAR2, Single

  • MM# 958245
  • รหัสการสั่งซื้อ FXX35HSCAR2

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบ Intel® Server ตระกูล M50CYP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System M50CYP2UR312 Launched 59388

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M20MYP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System M20MYP1UR Launched 59400

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2308WFTZS Discontinued 59701
Intel® Server System R2308WFTZSR Launched 59708
Intel® Server System R2312WF0NP Discontinued 59709
Intel® Server System R2312WF0NPR Launched 59715
Intel® Server System R2312WFQZS Discontinued 59716
Intel® Server System R2312WFTZS Discontinued 59723
Intel® Server System R2312WFTZSR Launched 59740

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000P

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis H2224XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis 60154
Intel® Server Chassis H2312XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis 60162
Intel® Server Chassis H2204XXLRE Launched 2U, 4 node Rack Chassis 60166

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000G

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R2000WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 60213
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 60217

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50CYP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน