ตัวเลือกแผงปิด

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
1U Front Bezel AXXAF1BEZEL Announced
ฝาด้านหน้า 1U MYP1UBEZEL Launched
2U Bezel CYP2UBEZEL Launched
แผงปิดสำรองพร้อมฝาปิด APP3STDBEZEL Discontinued
แผงปิดสีดำสำหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ADWBEZBLACK Discontinued
แผงปิดสีดำสำหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ADRBEZBLACK Discontinued
แผงปิดสีดำสำหรับแผงควบคุมภายในเครื่อง ADRLCDBEZEL Discontinued
แผงแบรนด์แผงปิดแชสซี ARIGBEZPNL Discontinued
แผงปิดด้านหน้า AHW4URBEZEL Discontinued
แผงปิดสีดำสำหรับแผงควบคุมภายในเครื่อง ADWLCDBEZEL Discontinued
แผงปิดสีดำสำหรับแผงควบคุมภายในเครื่อง ASR1550LCDBEZ Discontinued
แผงปิดสีดำสำหรับแผงควบคุมขนาดเล็ก ASR1550MINBEZ Discontinued
แผงปิดสีดำพร้อมอุปกรณ์แต่งภายนอกแผงปิด AHJBEZBLACK Discontinued
แผงปิดสีดำสำหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ASR1550BEZ Discontinued
แผงปิดแชสซี A1695GPRXBEZEL Discontinued
แผงปิดสีดำ ASR2612BEZEL Discontinued
เฟรมแผงปิดแร็ค
(แบบไม่ใช้ประตู) AUPBEZEL4UF
(สำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000)
Launched
ประตูแผงปิดแร็ค AUPBEZEL4UD
(สำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000)
Launched
1U แผงปิด A1UBEZEL Discontinued
2U แผงปิด A2UBEZEL Discontinued
ขอบดำ ADWRXBLACK Discontinued