ตัวเลือกแผงปิด

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แผงปิด 2U CYP2UBEZEL Launched
ฝาด้านหน้า 1U MYP1UBEZEL Launched
1U Front Bezel AXXAF1BEZEL Announced
2U แผงปิด A2UBEZEL Discontinued
1U แผงปิด A1UBEZEL Discontinued
ประตูแผงปิดแร็ค AUPBEZEL4UD
(สำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000)
Launched
เฟรมแผงปิดแร็ค
(แบบไม่ใช้ประตู) AUPBEZEL4UF
(สำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000)
Launched
ขอบดำ ADWRXBLACK Discontinued
แผงปิดแชสซี A1695GPRXBEZEL Discontinued
แผงปิดสีดำ ASR2612BEZEL Discontinued
แผงปิดสีดำสำหรับแผงควบคุมภายในเครื่อง ADRLCDBEZEL Discontinued
แผงปิดสีดำสำหรับแผงควบคุมภายในเครื่อง ASR1550LCDBEZ Discontinued
แผงปิดสีดำสำหรับแผงควบคุมขนาดเล็ก ASR1550MINBEZ Discontinued
แผงปิดสีดำสำหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ADRBEZBLACK Discontinued
แผงปิดสีดำสำหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ADWBEZBLACK Discontinued
แผงปิดสีดำพร้อมอุปกรณ์แต่งภายนอกแผงปิด AHJBEZBLACK Discontinued
แผงปิดด้านหน้า AHW4URBEZEL Discontinued
แผงแบรนด์แผงปิดแชสซี ARIGBEZPNL Discontinued
แผงปิดสีดำสำหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ASR1550BEZ Discontinued
แผงปิดสำรองพร้อมฝาปิด APP3STDBEZEL Discontinued