2U แผงปิด A2UBEZEL

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 2U locking Bezel A2UBEZEL for 2U family of rack chassis

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

2U Bezel A2UBEZEL, Single

  • รหัสการสั่งซื้อ A2UBEZEL

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

Intel® Data Center Blocks สำหรับคลาวด์ (Intel® DCB สำหรับคลาวด์)

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000P

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2224XXLR3 Launched
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312XXLR3 Launched

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WTXXX Launched
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000WTXXX Launched

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000LP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216LPJR Discontinued
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312LPJR Discontinued

Intel® Storage System ตระกูล JBOD2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบการจัดเก็บ Intel® JBOD2224S2DP Discontinued
ระบบการจัดเก็บ Intel® JBOD2312S2SP Discontinued

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LH2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LH2HKC Discontinued

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LT2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208LT2HKC4 Discontinued

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000SC

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน