ประตูแผงปิดแร็ค AUPBEZEL4UD

สำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Rack bezel accessory-Security door for Intel® Server Chassis P4000 in rack configuration. Only includes security door

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Rack Bezel Door AUPBEZEL4UD (for Intel® Server Chassis P4000 Family), Single

  • MM# 915637
  • รหัสการสั่งซื้อ AUPBEZEL4UD
  • MDDS Content ID 708071

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

ข้อมูล PCN

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000G

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4304XXMFEN2 Discontinued 4U Rack or Pedestal 61644
Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal 61645

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 65435
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 65436
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 65437

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 65444
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 65448
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 65449
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 65451
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 65452
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 65453
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 65455

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 65460
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 65462

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล P4300CR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 65480
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 65481
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 65482
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 65483

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000M

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Discontinued 65782
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Discontinued 65784
Intel® Server Chassis P4208XXMHGC Discontinued 65786
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Discontinued 65788
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Discontinued 65790
Intel® Server Chassis P4216XXMHGC Discontinued 65792
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Discontinued 65794
Intel® Server Chassis P4216XXMHJC Discontinued 65796
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Discontinued 65798
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Discontinued 65800
Intel® Server Chassis P4308XXMHDR Discontinued 65802
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Discontinued 65804
Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Discontinued 65806
Intel® Server Chassis P4308XXMHGN Discontinued 65808
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Discontinued 65810
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Discontinued 65812
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Discontinued 65814
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Discontinued 65816
Intel® Server Chassis P4308XXMFEN Discontinued 65818
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Discontinued 65820
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Discontinued 65822

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน