ประตูแผงปิดแร็ค AUPBEZEL4UD

สำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Rack bezel accessory-Security door for Intel® Server Chassis P4000 in rack configuration. Only includes security door

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Rack Bezel Door AUPBEZEL4UD (for Intel® Server Chassis P4000 Family), Single

  • MM# 915637
  • รหัสการสั่งซื้อ AUPBEZEL4UD

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000G

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4304XXMFEN2 Discontinued 4U Rack or Pedestal 60729
Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal 60730

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 64483
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 64484
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 64485

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 64492
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 64496
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 64497
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 64499
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 64500
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 64501
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64503

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 64508
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 64510

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล P4300CR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 64528
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 64529
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 64530
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 64531

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000M

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Discontinued 64830
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Discontinued 64832
Intel® Server Chassis P4208XXMHGC Discontinued 64834
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Discontinued 64836
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Discontinued 64838
Intel® Server Chassis P4216XXMHGC Discontinued 64840
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Discontinued 64842
Intel® Server Chassis P4216XXMHJC Discontinued 64844
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Discontinued 64846
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Discontinued 64848
Intel® Server Chassis P4308XXMHDR Discontinued 64850
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Discontinued 64852
Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Discontinued 64854
Intel® Server Chassis P4308XXMHGN Discontinued 64856
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Discontinued 64858
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Discontinued 64860
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Discontinued 64862
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Discontinued 64864
Intel® Server Chassis P4308XXMFEN Discontinued 64866
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Discontinued 64868
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Discontinued 64870

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน