1U แผงปิด A1UBEZEL

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 1U locking Bezel A1UBEZEL for 1U family of rack chassis

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 60555
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 60558
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 60560
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 60564
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 60566
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 60567
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 60569
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 60571

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 61244
Intel® Server Chassis R1208WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 61246

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 64512
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 64513
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 64514
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 64515

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000EP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 64517
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 64525
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 64527

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 64534
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 64538

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 64539
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 64543
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 64545
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 64546
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 64549

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000JP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 64550
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 64552
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 64553
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 64554
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 64556
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 64558

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 64559
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 64563

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1304BT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304BTLSFAN Discontinued 64595
Intel® Server System R1304BTLSFANR Discontinued 64598
Intel® Server System R1304BTLSHBN Discontinued 64599
Intel® Server System R1304BTLSHBNR Discontinued 64610
Intel® Server System R1304BTSSFAN Discontinued 64611
Intel® Server System R1304BTSSFANR Discontinued 64613

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4304BT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4304BTLSFCN Discontinued 65001
Intel® Server System P4304BTSSFCN Discontinued 65013

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน