เฟรมแผงปิดแร็ค (แบบไม่ใช้ประตู) AUPBEZEL4UF

สำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Rack bezel kit for converting Intel® Server Chassis P4000 Family pedestal server chassis to rack chassis

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Rack Bezel Frame (No Door) AUPBEZEL4UF(for Intel® Server Chassis P4000 Family), Single

  • MM# 915636
  • รหัสการสั่งซื้อ AUPBEZEL4UF

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000G

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 54811
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 54812
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 54813

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 54836
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 54838

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล P4300CR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 54856
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 54857
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 54858
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 54859

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000M

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Discontinued 55158
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Discontinued 55160
Intel® Server Chassis P4208XXMHGC Discontinued 55162
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Discontinued 55164
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Discontinued 55166
Intel® Server Chassis P4216XXMHGC Discontinued 55168
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Discontinued 55170
Intel® Server Chassis P4216XXMHJC Discontinued 55172
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Discontinued 55174
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Discontinued 55176
Intel® Server Chassis P4308XXMHDR Discontinued 55178
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Discontinued 55180
Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Discontinued 55182
Intel® Server Chassis P4308XXMHGN Discontinued 55184
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Discontinued 55186
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Discontinued 55188
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Discontinued 55190
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Discontinued 55192
Intel® Server Chassis P4308XXMFEN Discontinued 55194
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Discontinued 55196
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Discontinued 55198

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน