ตัวเลือกโมดูลการจัดการ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ เซ็กเมนต์แนวตั้ง ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี ชื่อรหัส รวมโปรเซสเซอร์ SKU ค้าปลีกที่วางจำหน่าย เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Advanced System Management key ADVSYSMGMTKEY Launched เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
EMP Module AXXFCEMP Launched ไม่ใช่
I/O Shield AS1200SPLIOS Discontinued เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
I/O Shield AS1200SPSIOS Discontinued เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
I/O Shield AXXCWIOS Discontinued ไม่ใช่
Remote Management Module 2 AXXRMM2 Discontinued ไม่ใช่
Remote Management Module 3 AXXRMM3 Discontinued ไม่ใช่
Remote Management Module 3 Lite AXXRMM3LITE Discontinued ไม่ใช่
Remote Management Module 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Launched ไม่ใช่
Remote Management Module AXXRMM Discontinued ไม่ใช่
Remote Management Module AXXRMM3LITEV Discontinued ไม่ใช่
Remote Management Module AXXRMM4 Discontinued ไม่ใช่
Remote Management Module AXXRMM4LITE Discontinued ไม่ใช่
Remote Management Module AXXRMM4R Discontinued เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ชุดบอร์ด Carrier RMM4 และ rIOM A1UJPRMM4IOM Discontinued เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
โมดูล TPM 2 AXXTPME3 Discontinued ไม่ใช่
โมดูล TPM AXXTPME5 Discontinued ไม่ใช่
TPM Module AXXTPME6 Discontinued ไม่ใช่
TPM Module AXXTPME7 Discontinued ไม่ใช่
TPM Module AXXTPMSPE6 Discontinued ไม่ใช่
Trusted Platform Module 2.0 AXXTPMCHNE8 Launched เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
Trusted Platform Module 2.0 AXXTPMENC8 Launched เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่