โมดูล TPM AXXTPME5

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด TPM 1.2 Module AXXTPME5 for use with Intel® Server Systems running Intel® Xeon® processor E5 family.
  • URL ข้อมูลเพิ่มเติม ดูตอนนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 60718
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 60722
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 60723
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 60724
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 60726
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 60728
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 60730
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 60732
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 60734
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 60736
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 60738
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60741

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600CW

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61321
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61327
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61331
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61332
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61334
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61335
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61336
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 61337

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61395
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61399
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61402
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61403
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 61405

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1400FP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 64044
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 64047

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1400SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 64051
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 64053

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 64096

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400EP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2400EP2 Discontinued 64097
Intel® Server Board S2400EP4 Discontinued 64103

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400GP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 64124

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600CO

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 64130
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 64132
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 64134

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600CP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 64136
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 64138
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 64140
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 64143
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 64149

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 64151

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 64153

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 64157
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 64161

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล W2600CR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 64187
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 64191

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S4600LH

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 64193

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S4600LT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 64195

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000BB

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000EP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 64517
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 64525
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 64527

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 64534
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 64538

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GZ

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000JP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 64550
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 64552
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 64553
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 64554
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 64556
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 64558

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 64559
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 64563

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 64584
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 64585
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 64591

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 64796
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 64797
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 64798
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 64799
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 64801
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 64802
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 64805

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 64810
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 64811
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64814
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64815
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64816

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 64818
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 64821
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 64823
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 64825
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 64828
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 64829
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 64830
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 64833
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 64835
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 64836
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 64837

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 64839
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 64842
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 64844
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 64845
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 64848

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LH2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 64855

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LT2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 64864

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 64878
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 64879
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 64882

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 64973
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 64974
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 64975

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 64982
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 64986
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 64987
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 64989
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 64990
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 64991
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 64992
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64993

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 64998
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 64999
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 65000

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล P4300CR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 65018
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 65019
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 65020
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 65021

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน