โมดูล TPM AXXTPME5

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด TPM 1.2 Module AXXTPME5 for use with Intel® Server Systems running Intel® Xeon® processor E5 family.
  • URL ข้อมูลเพิ่มเติม ดูตอนนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 61633
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 61637
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 61638
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 61639
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 61641
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 61643
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 61645
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 61647
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 61649
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 61651
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 61653
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 61656

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600CW

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62237
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62243
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62247
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62248
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62250
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62251
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62252
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62253

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62311
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62315
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62318
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62319
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62321

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1400FP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 65093
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 65096

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1400SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 65100
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 65102

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 65145

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400EP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2400EP2 Discontinued 65146
Intel® Server Board S2400EP4 Discontinued 65152

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400GP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2400GP2 Discontinued 65159
Intel® Server Board S2400GP4 Discontinued 65166

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400SC

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600CO

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 65179
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 65181
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 65183

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600CP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 65185
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 65187
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 65189
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 65192
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 65198

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 65200

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 65202

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 65206
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 65210

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล W2600CR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 65236
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 65240

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S4600LH

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 65242

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S4600LT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 65244

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 65561
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 65562
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 65563
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 65564

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000EP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 65566
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 65574
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 65576

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GL

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GZ

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000JP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 65599
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 65601
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 65602
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 65603
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 65605
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 65607

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 65608
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 65612

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 65633
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 65634
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 65640

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 65845
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 65846
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 65847
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 65848
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 65850
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 65851
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 65854

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 65859
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 65860
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 65863
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 65864
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 65865

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 65867
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 65870
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 65872
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 65874
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 65877
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 65878
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 65879
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 65882
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 65884
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 65885
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 65886

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 65888
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 65891
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 65893
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 65894
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 65897

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LH2

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LT2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 65913

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 65927
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 65928
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 65931

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 66022
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 66023
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 66024

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 66031
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 66035
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 66036
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 66038
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 66039
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 66040
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 66041
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 66042

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 66047
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 66048
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 66049

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล P4300CR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 66067
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 66068
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 66069
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 66070

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน