โมดูล TPM AXXTPME5

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด TPM 1.2 Module AXXTPME5 for use with Intel® Server Systems running Intel® Xeon® processor E5 family.
  • URL ข้อมูลเพิ่มเติม ดูตอนนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 59914
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 59917
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 59919
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 59923
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 59925
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 59926
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 59928
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 59930

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 60077
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 60081
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 60082
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 60083
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 60085
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 60087
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 60089
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 60091
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 60093
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 60095
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 60097
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60100

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600CW

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60677
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60683
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60687
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60688
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60690
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60691
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60692
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60693

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60751
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60755
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60758
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60759
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60761

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1400FP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 63394
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 63397

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1400SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 63401
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 63403

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 63446

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400EP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2400EP2 Discontinued 63447
Intel® Server Board S2400EP4 Discontinued 63453

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400GP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2400GP2 Discontinued 63460
Intel® Server Board S2400GP4 Discontinued 63467

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 63474

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600CO

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 63480
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 63482
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 63484

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600CP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 63486
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 63488
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 63490
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 63493
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 63499

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 63501

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 63503

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 63507
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 63511

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล W2600CR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 63537
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 63541

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S4600LH

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 63543

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S4600LT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 63545

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 63862
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 63863
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 63864
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 63865

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000EP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 63867
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 63875
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 63877

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 63884
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 63888

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 63889
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 63893
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 63895
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 63896
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 63899

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000JP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 63900
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 63902
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 63903
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 63904
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 63906
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 63908

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 63909
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 63913

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 63934
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 63935
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 63941

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 64146
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 64147
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 64148
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 64149
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 64151
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 64152
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 64155

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 64160
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 64161
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64164
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64165
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64166

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 64168
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 64171
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 64173
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 64175
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 64178
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 64179
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 64180
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 64183
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 64185
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 64186
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 64187

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 64189
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 64192
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 64194
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 64195
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 64198

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LH2

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000LT2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 64214

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 64228
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 64229
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 64232

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000CP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 64323
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 64324
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 64325

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 64332
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 64336
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 64337
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 64339
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 64340
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 64341
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 64342
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64343

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 64348
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 64349
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 64350

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล P4300CR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 64368
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 64369
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 64370
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 64371

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน