Remote Management Module 3 AXXRMM3

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Remote Management Module 3
  • URL ข้อมูลเพิ่มเติม ดูตอนนี้

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Remote Management Module 3 AXXRMM3, Single

  • MM# 900961
  • รหัสการสั่งซื้อ AXXRMM3

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G135162
  • US HTS 8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ตระกูล Intel® S3420GP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3420GPLX Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156 ใช่

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5500HC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HC Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5000WB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500WB Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500WB12V Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5500BC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500BC Discontinued SSI CEB-leveraged (12" x 10.5") Rack or Pedestal LGA1366 95 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5500HCT

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HCT Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ไม่ใช่ 130 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5500HCV

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500HCV Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR1600UR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600URHSR Discontinued 1U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600URR Discontinued 1U Rack LGA1366

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR1625UR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625URR Discontinued 1U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625URSASR Discontinued 1U Rack LGA1366

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR2600UR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URBRPR Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URLXR Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URSATAR Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2612URR Discontinued 2U Rack LGA1366

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR2625UR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URBRPR Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URLXR Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URLXT Discontinued 2U Rack LGA1366

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SC5000BC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BCDPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SC5000HC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650HCBRPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366

บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล SC5000SC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® SC5650SCWS Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน

รองรับซ็อกเก็ต

ซ็อกเก็ตคือส่วนประกอบที่ให้การเชื่อมต่อทางกลไกและทางไฟฟ้าระหว่างโปรเซสเซอร์และมาเธอร์บอร์ด