Trusted Platform Module 2.0 AXXTPMCHNE8

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด •Intel® Trusted Platform Module 2.0 (China Version)

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Trusted Platform Module 2.0 AXXTPMCHNE8, Single

  • MM# 960608
  • รหัสการสั่งซื้อ AXXTPMCHNE8

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8471801000

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WFQYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WFTYS Q3'17 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System R1208WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System R1304WF0YSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WF0YS Q3'17 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WFTYS Q3'17 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System R1304WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WF0ZS Q3'17 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WFQZS Q4'17 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WFTZS Q3'17 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System R2208WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System R2208WF0ZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WFQZS Q4'17 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WFTZS Q3'17 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System R2224WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WFTZS Q3'17 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System R2308WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WF0NP Q3'17 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System R2312WF0NPR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WFQZS Q4'17 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System R2208WFQZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WFTZS Q3'17 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System R2312WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WFQ Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P ไม่ใช่ 205 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WF0 Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P ไม่ใช่ 205 W
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P ไม่ใช่ 205 W
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P ไม่ใช่ 205 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WFT Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P ไม่ใช่ 205 W
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P ไม่ใช่ 205 W

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน