โมดูล TPM 2 AXXTPME3

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Trusted Platfrom Module for E3 based boards and systems

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

TPM Module AXXTPME3, Single

  • รหัสการสั่งซื้อ AXXTPME3

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G135162
  • US HTS 8471801000

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

Intel® Data Center Blocks สำหรับธุรกิจ (Intel® DCB สำหรับธุรกิจ)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Launched

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SPO

Intel® Server System P4000SP Family

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Discontinued

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1200SP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200SPL Discontinued
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200SPLR Launched

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1200BT

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1200RP

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000RP

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000RP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308RPLSHDR Discontinued

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก