Opcje dysków optycznych/stacji dyskietek

Nazwa produktu
Data rozpoczęcia
Stan
FormFactor
ServerSystemType
SupportedCPUSocket
Q1'09 Launched
Q1'09 Launched
Q1'09 Discontinued
Q3'07 Discontinued
Q1'06 Discontinued
Q1'06 Discontinued
Q1'06 Discontinued