Systems Blower Spare Kit FHJTBLOWER

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Informacje dodatkowe

  • Opis Systems Blower Spare Kit

Zamawianie i zgodność

Wycofane i niedostępne

Systems Blower Spare Kit FHJTBLOWER, 2 Pack

  • MM# 900770
  • Kod zamówienia FHJTBLOWER

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8414596560

INFORMACJE O PCN/MDDS

Produkty kompatybilne

Rodzina Intel® Server System SR1600GP

Nazwa produktu Stan Sort Order Porównaj
Wszystkie | Brak
Intel® Server System SR1630GP Discontinued 63119
Intel® Server System SR1630GPRX Discontinued 63123
Intel® Server System SR1695GPRX1AC Discontinued 63126
Intel® Server System SR1695GPRX2AC Discontinued 63128

Rodzina Intel® Server System SR1000BC

Porównaj
Wszystkie | Brak

Rodzina Intel® Server System SR1000HG

Porównaj
Wszystkie | Brak

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Dokumentacja techniczna

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Przygotowanie do wycofania z produkcji

Przygotowanie do wycofania z produkcji to szacowana data rozpoczęcia procesu wycofania produktu. Powiadomienie o wycofaniu produktu (PDN — Product Discontinuance Notification), zostanie opublikowane bezpośrednio po rozpoczęciu procesu wycofania produktu i będzie zawierać szczegółowe dane dotyczące zakończenia cyklu eksploatacyjnego (EOL —End Of Life). Niektóre działy sprzedaży mogą przedstawić informacje dotyczące zakończenia cyklu eksploatacyjnego (EOL — End Of Life) przed opublikowaniem powiadomienia o wycofaniu produktu. Aby uzyskać informacje dotyczące zakończenia cyklu eksploatacyjnego (EOL — End Of Life) oraz możliwości jego wydłużenia, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel.