FPGA Cyclone® IV EP4CGX30

Specyfikacja

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF23C7N

 • MM# 967182
 • Kod SPEC SR60H
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF23C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700432745350

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF19C7

 • MM# 967335
 • Kod SPEC SR650
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF19C7
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF23I7

 • MM# 967336
 • Kod SPEC SR651
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF23I7
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698591

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30BF14C7

 • MM# 970243
 • Kod SPEC SR8JK
 • Kod zamówienia EP4CGX30BF14C7
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701731

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30BF14C7N

 • MM# 970244
 • Kod SPEC SR8JL
 • Kod zamówienia EP4CGX30BF14C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694077744227

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30BF14I7

 • MM# 970245
 • Kod SPEC SR8JM
 • Kod zamówienia EP4CGX30BF14I7
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701044

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30BF14I7N

 • MM# 970246
 • Kod SPEC SR8JN
 • Kod zamówienia EP4CGX30BF14I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692318

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF23C6N

 • MM# 970247
 • Kod SPEC SR8JP
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF23C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699114745557

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF19C6

 • MM# 971180
 • Kod SPEC SR9DP
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF19C6
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF19C6N

 • MM# 971181
 • Kod SPEC SR9DQ
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF19C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700245744722

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF23C7

 • MM# 971182
 • Kod SPEC SR9DR
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF23C7
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700213

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF23C8

 • MM# 971183
 • Kod SPEC SR9DS
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF23C8
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694112

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF19I7

 • MM# 971931
 • Kod SPEC SRAHU
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF19I7
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30BF14C6

 • MM# 972686
 • Kod SPEC SRASD
 • Kod zamówienia EP4CGX30BF14C6
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695922

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF19C7N

 • MM# 972687
 • Kod SPEC SRASE
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF19C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701608744641

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF19C8N

 • MM# 972688
 • Kod SPEC SRASF
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF19C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697661745727

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF23I7N

 • MM# 972689
 • Kod SPEC SRASG
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF23I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697812744975

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30BF14C8

 • MM# 973218
 • Kod SPEC SRB5U
 • Kod zamówienia EP4CGX30BF14C8
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697919

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30BF14C8N

 • MM# 973219
 • Kod SPEC SRB5V
 • Kod zamówienia EP4CGX30BF14C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698057744375

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF23C8N

 • MM# 973220
 • Kod SPEC SRB5W
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF23C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700813745146

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30BF14C6N

 • MM# 974441
 • Kod SPEC SRCH6
 • Kod zamówienia EP4CGX30BF14C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694294746583

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF19C8

 • MM# 974442
 • Kod SPEC SRCH7
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF19C8
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF19I7N

 • MM# 974443
 • Kod SPEC SRCH8
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF19I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694063745880

Cyclone® IV EP4CGX30 FPGA EP4CGX30CF23C6

 • MM# 974444
 • Kod SPEC SRCH9
 • Kod zamówienia EP4CGX30CF23C6
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691728

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN Różni się w zależności od produktu
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SRASG

SRASF

SRCH9

SRASE

SRCH8

SR651

SRASD

SRCH7

SR650

SRCH6

SR8JP

SR8JN

SR8JM

SR8JL

SR8JK

SR9DQ

SR9DP

SRB5W

SRB5V

SRB5U

SR60H

SRAHU

SR9DS

SR9DR

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników kodowania NRZ

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników NRZ w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki NRZ.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Sprzętowy komponent IP protokołu nadajnika-odbiornika

Sprzętowa własność intelektualna dostępna w urządzeniu FPGA Intel® do obsługi szybkich seryjnych nadajników-odbiorników. Sprzętowy rdzeń IP protokołu nadajnika-odbiornika oszczędza moc i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym rdzeniem IP i upraszcza wdrażanie protokołu szeregowego.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.