FPGA Cyclone® IV EP4CGX110

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Dane techniczne I/O

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110CF23C8N

 • MM# 967069
 • Kod SPEC SR5XJ
 • Kod zamówienia EP4CGX110CF23C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697541

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110CF23I7

 • MM# 967077
 • Kod SPEC SR5XS
 • Kod zamówienia EP4CGX110CF23I7
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702412

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF31I7

 • MM# 967078
 • Kod SPEC SR5XT
 • Kod zamówienia EP4CGX110DF31I7
 • Numer wersji A1

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF27C8N

 • MM# 967328
 • Kod SPEC SR64T
 • Kod zamówienia EP4CGX110DF27C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698822

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF31C8N

 • MM# 967329
 • Kod SPEC SR64U
 • Kod zamówienia EP4CGX110DF31C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694971

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110CF23C7N

 • MM# 970233
 • Kod SPEC SR8J9
 • Kod zamówienia EP4CGX110CF23C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702933

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF27I7

 • MM# 970234
 • Kod SPEC SR8JA
 • Kod zamówienia EP4CGX110DF27I7
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694799

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF27C8

 • MM# 971175
 • Kod SPEC SR9DJ
 • Kod zamówienia EP4CGX110DF27C8
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694613

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF31I7N

 • MM# 971176
 • Kod SPEC SR9DK
 • Kod zamówienia EP4CGX110DF31I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692337

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110CF23I7N

 • MM# 971920
 • Kod SPEC SRAHH
 • Kod zamówienia EP4CGX110CF23I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702905

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF27C7

 • MM# 971921
 • Kod SPEC SRAHJ
 • Kod zamówienia EP4CGX110DF27C7
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695470

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF27I7N

 • MM# 971922
 • Kod SPEC SRAHK
 • Kod zamówienia EP4CGX110DF27I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692276

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF31C7N

 • MM# 971923
 • Kod SPEC SRAHL
 • Kod zamówienia EP4CGX110DF31C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701209

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110CF23C8

 • MM# 972537
 • Kod SPEC SRAN0
 • Kod zamówienia EP4CGX110CF23C8
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693474

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF27C7N

 • MM# 973212
 • Kod SPEC SRB5N
 • Kod zamówienia EP4CGX110DF27C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692423

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF31C7

 • MM# 973213
 • Kod SPEC SRB5P
 • Kod zamówienia EP4CGX110DF31C7
 • Numer wersji A1

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110CF23C7

 • MM# 974435
 • Kod SPEC SRCH0
 • Kod zamówienia EP4CGX110CF23C7
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693113

Cyclone® IV EP4CGX110 FPGA EP4CGX110DF31C8

 • MM# 974436
 • Kod SPEC SRCH1
 • Kod zamówienia EP4CGX110DF31C8
 • Numer wersji A1

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SR64T

SR5XT

SR5XS

SR8JA

SRB5P

SRB5N

SR64U

SRAHL

SRAHK

SRAHJ

SRAN0

SRAHH

SR9DK

SR9DJ

SRCH1

SRCH0

SR5XJ

SR8J9

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Pomoc techniczna

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników kodowania NRZ

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników NRZ w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki NRZ.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Sprzętowy komponent IP protokołu nadajnika-odbiornika

Sprzętowa własność intelektualna dostępna w urządzeniu FPGA Intel® do obsługi szybkich seryjnych nadajników-odbiorników. Sprzętowy rdzeń IP protokołu nadajnika-odbiornika oszczędza moc i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym rdzeniem IP i upraszcza wdrażanie protokołu szeregowego.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.