FPGA Cyclone® IV EP4CGX15

Specyfikacja

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Cyclone® IV EP4CGX15 FPGA EP4CGX15BF14I7

 • MM# 967171
 • Kod SPEC SR606
 • Kod zamówienia EP4CGX15BF14I7
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700604

Cyclone® IV EP4CGX15 FPGA EP4CGX15BF14C8

 • MM# 967334
 • Kod SPEC SR64Z
 • Kod zamówienia EP4CGX15BF14C8
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699900

Cyclone® IV EP4CGX15 FPGA EP4CGX15BF14C6N

 • MM# 970237
 • Kod SPEC SR8JD
 • Kod zamówienia EP4CGX15BF14C6N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696796746342

Cyclone® IV EP4CGX15 FPGA EP4CGX15BF14C7

 • MM# 971178
 • Kod SPEC SR9DM
 • Kod zamówienia EP4CGX15BF14C7
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701814

Cyclone® IV EP4CGX15 FPGA EP4CGX15BF14I7N

 • MM# 971179
 • Kod SPEC SR9DN
 • Kod zamówienia EP4CGX15BF14I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693136744685

Cyclone® IV EP4CGX15 FPGA EP4CGX15BF14C6

 • MM# 971927
 • Kod SPEC SRAHQ
 • Kod zamówienia EP4CGX15BF14C6
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695976

Cyclone® IV EP4CGX15 FPGA EP4CGX15BF14C7N

 • MM# 971928
 • Kod SPEC SRAHR
 • Kod zamówienia EP4CGX15BF14C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694243744707

Cyclone® IV EP4CGX15 FPGA EP4CGX15BF14C8N

 • MM# 971929
 • Kod SPEC SRAHS
 • Kod zamówienia EP4CGX15BF14C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697455745693

Cyclone® IV EP4CGX15 FPGA EP4CGX15BF14A7N

 • MM# 974438
 • Kod SPEC SRCH3
 • Kod zamówienia EP4CGX15BF14A7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697807

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SR9DN

SR8JD

SR9DM

SRCH3

SR606

SR64Z

SRAHS

SRAHR

SRAHQ

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników kodowania NRZ

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników NRZ w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki NRZ.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Sprzętowy komponent IP protokołu nadajnika-odbiornika

Sprzętowa własność intelektualna dostępna w urządzeniu FPGA Intel® do obsługi szybkich seryjnych nadajników-odbiorników. Sprzętowy rdzeń IP protokołu nadajnika-odbiornika oszczędza moc i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym rdzeniem IP i upraszcza wdrażanie protokołu szeregowego.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.