FPGA Cyclone® V 5CSEA5

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Dane techniczne I/O

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19C6N

 • MM# 965719
 • Kod SPEC SR4SL
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U19C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697528

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5F31A7N

 • MM# 965723
 • Kod SPEC SR4SQ
 • Kod zamówienia 5CSEMA5F31A7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697152

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5F31C7N

 • MM# 965724
 • Kod SPEC SR4SR
 • Kod zamówienia 5CSEMA5F31C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692982

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19A7N

 • MM# 965989
 • Kod SPEC SR50F
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U19A7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692466

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23C7N

 • MM# 965990
 • Kod SPEC SR50G
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U23C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691625

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23I7SN

 • MM# 965991
 • Kod SPEC SR50H
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U23I7SN
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695161

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5U23A7N

 • MM# 966134
 • Kod SPEC SR54Q
 • Kod zamówienia 5CSEMA5U23A7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698166

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19C7N

 • MM# 968242
 • Kod SPEC SR6WV
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U19C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693919

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19I7SN

 • MM# 968243
 • Kod SPEC SR6WW
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U19I7SN
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698404

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5F31C8N

 • MM# 968247
 • Kod SPEC SR6X0
 • Kod zamówienia 5CSEMA5F31C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696326

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5U23I7N

 • MM# 968249
 • Kod SPEC SR6X2
 • Kod zamówienia 5CSEMA5U23I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697286

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19I7N

 • MM# 968377
 • Kod SPEC SR70N
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U19I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702446

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23C7SN

 • MM# 968378
 • Kod SPEC SR70P
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U23C7SN
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697399

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23I7

 • MM# 968379
 • Kod SPEC SR70Q
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U23I7
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697442

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5F31I7N

 • MM# 968382
 • Kod SPEC SR70T
 • Kod zamówienia 5CSEMA5F31I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699565

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5U23C6N

 • MM# 968383
 • Kod SPEC SR70U
 • Kod zamówienia 5CSEMA5U23C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701455

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19C8SN

 • MM# 968977
 • Kod SPEC SR7J5
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U19C8SN
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701910

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23C8SN

 • MM# 968979
 • Kod SPEC SR7J7
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U23C8SN
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698663

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5U23C7N

 • MM# 969099
 • Kod SPEC SR7MQ
 • Kod zamówienia 5CSEMA5U23C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692014

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19C7SN

 • MM# 969108
 • Kod SPEC SR7N1
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U19C7SN
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701662

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23I7N

 • MM# 969110
 • Kod SPEC SR7N3
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U23I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695005

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23C8N

 • MM# 969111
 • Kod SPEC SR7N2
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U23C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698467

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5F31C6N

 • MM# 969117
 • Kod SPEC SR7NA
 • Kod zamówienia 5CSEMA5F31C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692679

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEMA5U23C8N

 • MM# 969119
 • Kod SPEC SR7NC
 • Kod zamówienia 5CSEMA5U23C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697650

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23A7N

 • MM# 970635
 • Kod SPEC SR8VG
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U23A7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695426

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19C8N

 • MM# 973776
 • Kod SPEC SRBN5
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U19C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702158

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U23C6N

 • MM# 973778
 • Kod SPEC SRBN7
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U23C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691820

Cyclone® V 5CSEA5 FPGA 5CSEBA5U19I7LN

 • MM# 999LG8
 • Kod SPEC SRGN9
 • Kod zamówienia 5CSEBA5U19I7LN
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698187

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN Różni się w zależności od produktu
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SRGN9

SR7J7

SR7J5

SR7NC

SRBN7

SR7NA

SR8VG

SRBN5

SR6WW

SR6WV

SR70N

SR4SR

SR4SQ

SR54Q

SR6X2

SR70U

SR7N3

SR70T

SR7MQ

SR7N2

SR7N1

SR70Q

SR70P

SR6X0

SR4SL

SR50H

SR50G

SR50F

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Komponent procesora HPS

System HPS to kompletny sprzętowy system CPU zawarty w strukturze układu FPGA Intel®.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.