FPGA Cyclone® V 5CGXC5

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Dane techniczne I/O

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXBC5C6F23C7N

 • MM# 965696
 • Kod SPEC SR4RX
 • Kod zamówienia 5CGXBC5C6F23C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6M13I7N

 • MM# 965707
 • Kod SPEC SR4S8
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C6M13I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5F6M11I7N

 • MM# 965708
 • Kod SPEC SR4S9
 • Kod zamówienia 5CGXFC5F6M11I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXBC5C6U19C7N

 • MM# 965961
 • Kod SPEC SR4ZN
 • Kod zamówienia 5CGXBC5C6U19C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXBC5C7F27C8N

 • MM# 965962
 • Kod SPEC SR4ZP
 • Kod zamówienia 5CGXBC5C7F27C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXBC5C7U19C8N

 • MM# 968215
 • Kod SPEC SR6W4
 • Kod zamówienia 5CGXBC5C7U19C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6F23C7N

 • MM# 968222
 • Kod SPEC SR6WB
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C6F23C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6U19A7N

 • MM# 968223
 • Kod SPEC SR6WC
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C6U19A7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6U19C6N

 • MM# 968224
 • Kod SPEC SR6WD
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C6U19C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5F7M11C8N

 • MM# 968225
 • Kod SPEC SR6WE
 • Kod zamówienia 5CGXFC5F7M11C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXBC5C7F23C8N

 • MM# 968354
 • Kod SPEC SR705
 • Kod zamówienia 5CGXBC5C7F23C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6F23I7N

 • MM# 968776
 • Kod SPEC SR7CC
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C6F23I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6F23C6N

 • MM# 968918
 • Kod SPEC SR7GF
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C6F23C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6U19I7N

 • MM# 968920
 • Kod SPEC SR7GH
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C6U19I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6M13C7N

 • MM# 968921
 • Kod SPEC SR7GG
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C6M13C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C7F27C8N

 • MM# 968923
 • Kod SPEC SR7GJ
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C7F27C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6F27C6N

 • MM# 968987
 • Kod SPEC SR7JC
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C6F27C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C7U19C8N

 • MM# 969100
 • Kod SPEC SR7MT
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C7U19C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXBC5C6F27C7N

 • MM# 970605
 • Kod SPEC SR8UL
 • Kod zamówienia 5CGXBC5C6F27C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6F23A7N

 • MM# 970613
 • Kod SPEC SR8UU
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C6F23A7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6F27I7N

 • MM# 970614
 • Kod SPEC SR8UV
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C6F27I7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6M13C6N

 • MM# 970615
 • Kod SPEC SR8UW
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C6M13C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C7M13C8N

 • MM# 970616
 • Kod SPEC SR8UX
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C7M13C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5F6M11C6N

 • MM# 970617
 • Kod SPEC SR8UY
 • Kod zamówienia 5CGXFC5F6M11C6N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5F6M11C7N

 • MM# 970618
 • Kod SPEC SR8UZ
 • Kod zamówienia 5CGXFC5F6M11C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6F27C7N

 • MM# 973760
 • Kod SPEC SRBMT
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C6F27C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C6U19C7N

 • MM# 973762
 • Kod SPEC SRBMU
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C6U19C7N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Cyclone® V 5CGXC5 FPGA 5CGXFC5C7F23C8N

 • MM# 973763
 • Kod SPEC SRBMV
 • Kod zamówienia 5CGXFC5C7F23C8N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN Różni się w zależności od produktu
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

INFORMACJE O PCN/MDDS

SR6W4

SR7JC

SR705

SR4RX

SR4S9

SR4S8

SRBMV

SR4ZP

SRBMU

SRBMT

SR4ZN

SR7GF

SR8UL

SR7MT

SR8UZ

SR8UY

SR8UX

SR7GJ

SR8UW

SR8UV

SR7GH

SR8UU

SR7CC

SR7GG

SR6WE

SR6WD

SR6WC

SR6WB

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników kodowania NRZ

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników NRZ w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki NRZ.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Sprzętowy komponent IP protokołu nadajnika-odbiornika

Sprzętowa własność intelektualna dostępna w urządzeniu FPGA Intel® do obsługi szybkich seryjnych nadajników-odbiorników. Sprzętowy rdzeń IP protokołu nadajnika-odbiornika oszczędza moc i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym rdzeniem IP i upraszcza wdrażanie protokołu szeregowego.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.