FPGA Cyclone® V 5CEA7

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Dane techniczne I/O

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7U19C8N

 • MM# 965683
 • Kod SPEC SR4RJ
 • Kod zamówienia 5CEFA7U19C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701068

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7U19I7

 • MM# 965684
 • Kod SPEC SR4RK
 • Kod zamówienia 5CEFA7U19I7
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702190

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F23C8N

 • MM# 965951
 • Kod SPEC SR4ZD
 • Kod zamówienia 5CEFA7F23C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702405

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F27C6N

 • MM# 965952
 • Kod SPEC SR4ZE
 • Kod zamówienia 5CEFA7F27C6N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694438

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F31C7N

 • MM# 965953
 • Kod SPEC SR4ZF
 • Kod zamówienia 5CEFA7F31C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700828

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7F27C8N

 • MM# 967846
 • Kod SPEC SR6KT
 • Kod zamówienia 5CEBA7F27C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695872

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7F31C7N

 • MM# 967847
 • Kod SPEC SR6KU
 • Kod zamówienia 5CEBA7F31C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699400

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7M15C6N

 • MM# 967865
 • Kod SPEC SR6L3
 • Kod zamówienia 5CEFA7M15C6N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692188

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F23I7N

 • MM# 967866
 • Kod SPEC SR6L2
 • Kod zamówienia 5CEFA7F23I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698616

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7U19C6N

 • MM# 967867
 • Kod SPEC SR6L5
 • Kod zamówienia 5CEFA7U19C6N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697659

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7U19A7N

 • MM# 967868
 • Kod SPEC SR6L4
 • Kod zamówienia 5CEFA7U19A7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700651

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7F23C7N

 • MM# 968186
 • Kod SPEC SR6V9
 • Kod zamówienia 5CEBA7F23C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698917

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7F23C8N

 • MM# 968187
 • Kod SPEC SR6VA
 • Kod zamówienia 5CEBA7F23C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694323

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7F27C7N

 • MM# 968188
 • Kod SPEC SR6VB
 • Kod zamówienia 5CEBA7F27C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695320

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7U19C8N

 • MM# 968189
 • Kod SPEC SR6VC
 • Kod zamówienia 5CEBA7U19C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691671

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F31I7N

 • MM# 968205
 • Kod SPEC SR6VU
 • Kod zamówienia 5CEFA7F31I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691874

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7M15C8N

 • MM# 968339
 • Kod SPEC SR6ZQ
 • Kod zamówienia 5CEBA7M15C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694900

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F31C8N

 • MM# 968346
 • Kod SPEC SR6ZX
 • Kod zamówienia 5CEFA7F31C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692046

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7M15C8N

 • MM# 968347
 • Kod SPEC SR6ZY
 • Kod zamówienia 5CEFA7M15C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 699932

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F23C7N

 • MM# 968896
 • Kod SPEC SR7FT
 • Kod zamówienia 5CEFA7F23C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702031

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F27C7N

 • MM# 968897
 • Kod SPEC SR7FU
 • Kod zamówienia 5CEFA7F27C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694048

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7M15C7N

 • MM# 968898
 • Kod SPEC SR7FV
 • Kod zamówienia 5CEFA7M15C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693786

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7M15C7N

 • MM# 968911
 • Kod SPEC SR7FJ
 • Kod zamówienia 5CEBA7M15C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695883

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7U19C7N

 • MM# 970592
 • Kod SPEC SR8U7
 • Kod zamówienia 5CEBA7U19C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696898

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F27C8N

 • MM# 970596
 • Kod SPEC SR8UB
 • Kod zamówienia 5CEFA7F27C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694636

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F31C6N

 • MM# 970597
 • Kod SPEC SR8UC
 • Kod zamówienia 5CEFA7F31C6N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695203

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7U19I7N

 • MM# 970598
 • Kod SPEC SR8UD
 • Kod zamówienia 5CEFA7U19I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693714

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEBA7F31C8N

 • MM# 973738
 • Kod SPEC SRBM5
 • Kod zamówienia 5CEBA7F31C8N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701949

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F23C6N

 • MM# 973744
 • Kod SPEC SRBMB
 • Kod zamówienia 5CEFA7F23C6N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691952

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F27I7

 • MM# 973745
 • Kod SPEC SRBMC
 • Kod zamówienia 5CEFA7F27I7
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 693616

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7F27I7N

 • MM# 973746
 • Kod SPEC SRBMD
 • Kod zamówienia 5CEFA7F27I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692108

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7M15I7N

 • MM# 973747
 • Kod SPEC SRBME
 • Kod zamówienia 5CEFA7M15I7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700598

Cyclone® V 5CEA7 FPGA 5CEFA7U19C7N

 • MM# 973748
 • Kod SPEC SRBMF
 • Kod zamówienia 5CEFA7U19C7N
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700841

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SR6VU

SR6ZY

SR6ZX

SR7FJ

SR8U7

SR6VC

SR6VB

SR6VA

SR4ZF

SR6KU

SR4ZE

SR6KT

SR6L5

SR4RK

SR6ZQ

SR4RJ

SR4ZD

SR6L4

SR6L3

SR6L2

SRBMF

SRBME

SR6V9

SRBMD

SRBMC

SRBMB

SR7FU

SR8UC

SR7FT

SR8UB

SRBM5

SR7FV

SR8UD

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Pomoc techniczna

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.