FPGA Arria® V 5AGXA3

Specyfikacja

Eksportuj specyfikację

Niezbędne zasoby

Dane techniczne I/O

Dane techniczne pakietu

Informacje dodatkowe

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXMA3D4F31I3G

 • MM# 965645
 • Kod SPEC SR4QF
 • Kod zamówienia 5AGXMA3D4F31I3G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692308745163

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXMA3D4F27C4G

 • MM# 965920
 • Kod SPEC SR4YG
 • Kod zamówienia 5AGXMA3D4F27C4G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697083745811

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXMA3D4F31C4G

 • MM# 968853
 • Kod SPEC SR7EH
 • Kod zamówienia 5AGXMA3D4F31C4G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694082745291

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXBA3D4F27I5G

 • MM# 978994
 • Kod SPEC SRCZB
 • Kod zamówienia 5AGXBA3D4F27I5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694984746255

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXBA3D4F27C4G

 • MM# 999G0C
 • Kod SPEC SRFKT
 • Kod zamówienia 5AGXBA3D4F27C4G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702901

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXBA3D4F27C5G

 • MM# 999G0D
 • Kod SPEC SRFKU
 • Kod zamówienia 5AGXBA3D4F27C5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698947

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXBA3D4F31C4G

 • MM# 999G0F
 • Kod SPEC SRFKV
 • Kod zamówienia 5AGXBA3D4F31C4G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696391746325

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXBA3D4F31C5G

 • MM# 999G0G
 • Kod SPEC SRFKW
 • Kod zamówienia 5AGXBA3D4F31C5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697946746582

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXBA3D4F31I5G

 • MM# 999G0H
 • Kod SPEC SRFKX
 • Kod zamówienia 5AGXBA3D4F31I5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701444

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXBA3D6F27C6G

 • MM# 999G0J
 • Kod SPEC SRFKY
 • Kod zamówienia 5AGXBA3D6F27C6G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700272745290

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXBA3D6F31C6G

 • MM# 999G0K
 • Kod SPEC SRFKZ
 • Kod zamówienia 5AGXBA3D6F31C6G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701561

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXMA3D4F27C5G

 • MM# 999G3G
 • Kod SPEC SRFN2
 • Kod zamówienia 5AGXMA3D4F27C5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697959

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXMA3D4F27I3G

 • MM# 999G3J
 • Kod SPEC SRFN3
 • Kod zamówienia 5AGXMA3D4F27I3G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698179

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXMA3D4F27I5G

 • MM# 999G3K
 • Kod SPEC SRFN4
 • Kod zamówienia 5AGXMA3D4F27I5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701930

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXMA3D4F31C5G

 • MM# 999G3L
 • Kod SPEC SRFN5
 • Kod zamówienia 5AGXMA3D4F31C5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702095

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXMA3D4F31I5G

 • MM# 999G3M
 • Kod SPEC SRFN6
 • Kod zamówienia 5AGXMA3D4F31I5G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 698735745141

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXMA3D6F27C6G

 • MM# 999G3N
 • Kod SPEC SRFN7
 • Kod zamówienia 5AGXMA3D6F27C6G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697697

Arria® V 5AGXA3 FPGA 5AGXMA3D6F31C6G

 • MM# 999G3P
 • Kod SPEC SRFN8
 • Kod zamówienia 5AGXMA3D6F31C6G
 • Numer wersji A1
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692253

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SRFKZ

SRFKY

SRFKX

SRFKW

SRFKV

SRFKU

SRFN8

SRFKT

SRFN7

SR7EH

SR4YG

SRFN6

SRFN5

SRFN4

SRCZB

SRFN3

SRFN2

SR4QF

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Elementy logiczne (LE)

Elementy logiczne (LE) to najmniejsze jednostki logiki w architekturze Intel® FPGA. Elementy logiczne są kompaktowe i zapewniają zaawansowane funkcje z wydajnym wykorzystaniem logiki.

Moduły logiki adaptacyjnej (ALM)

Adaptacyjny moduł logiczny (ALM) to podstawowy element logiki w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji zarówno wydajności, jak i wykorzystania. Każdy moduł ALM ma kilka różnych trybów działania i może realizować szereg różnych kombinatorycznych i sekwencyjnych funkcji logicznych.

Rejestry modułów logiki adaptacyjnej (ALM)

Rejestry ALM to te bity rejestru (przerzutniki), które są zawarte w układach ALM i są wykorzystywane do implementacji logiki sekwencyjnej.

Struktura komutowana i układy We/Wy z przesunięciem fazy (PLL)

Struktura i układy we/wy z przesunięciem fazy (PLL) są wykorzystywane do uproszczenia projektowania i implementacji sieci zegarowych w strukturze układu FPGA Intel® oraz sieci zegarowych związanych z komórkami we/wy w urządzeniu.

Maksymalna wbudowana pamięć

Całkowita pojemność wszystkich wbudowanych bloków pamięci w programowalnej strukturze urządzenie FPGA Intel®.

Bloki przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

Blok cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) to matematyczny element konstrukcyjny w obsługiwanych urządzeniach FPGA Intel®, który zawiera wysokowydajne mnożniki i akumulatory do implementowania różnych funkcji przetwarzania sygnału cyfrowego.

Format przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP)

W zależności od rodziny urządzeń FPGA Intel® blok DSP obsługuje różne formaty, takie jak obliczenia zmiennoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, obliczenia stałoprzecinkowe na poziomie sprzętowym, mnożenie i akumulacja oraz tylko mnożenie.

Sprzętowe kontrolery pamięci

Sprzętowe kontrolery pamięci są wykorzystywane do włączania wysokowydajnych systemów pamięci zewnętrznej podłączonych do układu FPGA Intel®. Sprzętowy kontroler pamięci oszczędza energię i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym kontrolerem pamięci i obsługuje operacje o wyższej częstotliwości.

Interfejsy pamięci zewnętrznej (EMIF)

Protokoły interfejsu pamięci zewnętrznej obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba we/wy użytkownika

Maksymalna liczba pinów we/wy ogólnego przeznaczenia w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Obsługa standardów we/wy

Standardy interfejsu we/wy ogólnego przeznaczenia obsługiwane przez urządzenie FPGA Intel®.

Maksymalna liczba par LVDS

Maksymalna liczba par LVDS, które można skonfigurować w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby uzyskać informację o rzeczywistej liczbie par RX i TX LVDS według typu pakietu.

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników kodowania NRZ

Maksymalna liczba nadajników-odbiorników NRZ w urządzeniu FPGA Intel® w największym dostępnym pakiecie.
† Rzeczywista liczba może być mniejsza w zależności od pakietu.

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ

Maksymalna szybkość transmisji bitów kodowania NRZ obsługiwana przez nadajniki-odbiorniki NRZ.
† Rzeczywista szybkość może być mniejsza w zależności od klasy prędkości nadajnika-odbiornika.

Sprzętowy komponent IP protokołu nadajnika-odbiornika

Sprzętowa własność intelektualna dostępna w urządzeniu FPGA Intel® do obsługi szybkich seryjnych nadajników-odbiorników. Sprzętowy rdzeń IP protokołu nadajnika-odbiornika oszczędza moc i zasoby FPGA w porównaniu z równoważnym programowym rdzeniem IP i upraszcza wdrażanie protokołu szeregowego.

Zabezpieczenie bitstreamu macierzy FPGA

Każda z rodzin macierzy FPGA firmy Intel ma różne funkcje zabezpieczeń. Zapobiegają one skopiowaniu bitstreamu klienta, a także wykrywają próby manipulowania przy włączonym urządzeniu.

Konwerter analogowo-cyfrowy

Niektóre z rodzin macierzy Intel® FPGA wyposażone są w konwerter analogowo-cyfrowy, będący konwerterem danych.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.