CPLD MAX® II EPM1270

Specyfikacja

Zamawianie i zgodność

Informacje na temat zamawiania i danych technicznych

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270F256C5

 • MM# 967512
 • Kod SPEC SR6A4
 • Kod zamówienia EPM1270F256C5
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696292

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270GF256I5

 • MM# 968052
 • Kod SPEC SR6RC
 • Kod zamówienia EPM1270GF256I5
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 692214

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270T144A5N

 • MM# 968054
 • Kod SPEC SR6RE
 • Kod zamówienia EPM1270T144A5N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696531

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270T144C4

 • MM# 968055
 • Kod SPEC SR6RF
 • Kod zamówienia EPM1270T144C4
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 702742

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270T144C3

 • MM# 970371
 • Kod SPEC SR8NB
 • Kod zamówienia EPM1270T144C3
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701759

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270GF256C3N

 • MM# 971371
 • Kod SPEC SR9KA
 • Kod zamówienia EPM1270GF256C3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694762

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270M256C4N

 • MM# 971374
 • Kod SPEC SR9KD
 • Kod zamówienia EPM1270M256C4N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 696445

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270GT144C4N

 • MM# 972143
 • Kod SPEC SR9T3
 • Kod zamówienia EPM1270GT144C4N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701742

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270F256C3

 • MM# 972836
 • Kod SPEC SRAWP
 • Kod zamówienia EPM1270F256C3
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 694805

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270F256C4N

 • MM# 972838
 • Kod SPEC SRAWR
 • Kod zamówienia EPM1270F256C4N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691863

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270F256I5

 • MM# 972839
 • Kod SPEC SRAWS
 • Kod zamówienia EPM1270F256I5
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 701039

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270GF256I5N

 • MM# 972841
 • Kod SPEC SRAWU
 • Kod zamówienia EPM1270GF256I5N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691579

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270T144C5

 • MM# 972844
 • Kod SPEC SRAWX
 • Kod zamówienia EPM1270T144C5
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691905

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270T144I5

 • MM# 972846
 • Kod SPEC SRAWZ
 • Kod zamówienia EPM1270T144I5
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697956

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270GF256C4N

 • MM# 973366
 • Kod SPEC SRBA6
 • Kod zamówienia EPM1270GF256C4N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 695601

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270T144C3N

 • MM# 973368
 • Kod SPEC SRBA8
 • Kod zamówienia EPM1270T144C3N
 • Numer wersji A1
 • ECCN EAR99
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 691787

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270GF256C3

 • MM# 974594
 • Kod SPEC SRBZN
 • Kod zamówienia EPM1270GF256C3
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 700039

MAX® II EPM1270 CPLD EPM1270M256C5N

 • MM# 974596
 • Kod SPEC SRBZQ
 • Kod zamówienia EPM1270M256C5N
 • Numer wersji A1
 • ECCN 3A991
 • Identyfikatory arkuszy danych MDDS 697122

Informacje o przestrzeganiu przepisów handlowych

 • ECCN Różni się w zależności od produktu
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Informacje o PCN

SRBZN

SR9KD

SR9KA

SRAWS

SRAWR

SRAWP

SRBA8

SRBZQ

SR9T3

SRBA6

SRAWZ

SRAWX

SRAWU

SR8NB

SR6RF

SR6A4

SR6RE

SR6RC

Sterowniki i oprogramowanie

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Pomoc techniczna

Data rozpoczęcia

Data wprowadzenia produktu po raz pierwszy na rynek.

Litografia

Litografia odnosi się do technologii półprzewodników wykorzystywanej do produkcji układów scalonych. Jest opisywana w skali nanometrycznej (nm), która określa rozmiar funkcji wbudowanych w półprzewodnik.

Równoważne makrokomórki

Typowy równoważny współczynnik makrokomórki wynosi około 1,3 LE na makrokomórkę na podstawie danych empirycznych.

Opóźnienie między pinami

Opóźnienie między pinami to czas potrzebny na przejście sygnału od pinu wejściowego przez logikę kombinacyjną i pojawienie się na zewnętrznym pinie wyjściowym.

Pamięć flash użytkownika

Pamięć flash użytkownika (UFM) zapewnia dostęp do szeregowych bloków pamięci flash w tych urządzeniach.

Technologia testowania Boundary-scan grupy JTAG

Testowanie, które izoluje obwody wewnętrzne urządzenia od jego obwodów we/wy.

JTAG ISP

Programowalność w systemie za pomocą interfejsu JTAG.

Szybkie rejestry wejściowe

Rejestry wejściowe w komórkach we/wy, które mają szybkie i bezpośrednie połączenie z pinami we/wy.

Programowalne włączenie rejestru

Umożliwia zarejestrowanym wyjściom uzyskanie wysokiego poziomu przez określony czas po włączeniu za pomocą oprogramowania Quartus II.

Tłumacz JTAG

Zezwól na dostęp do JTAG TAP i sygnałów stanu, gdy do JTAG TAP zostanie wydana instrukcja USER0 lub USER1.

ISP w czasie rzeczywistym

Może zaprogramować obsługiwane urządzenie, podczas gdy urządzenie nadal działa.

MultiVolt we/wy†

Pozwalają urządzeniom we wszystkich pakietach łączyć się z systemami o różnych napięciach zasilania. Dla tolerancji 5,0 V należy użyć zewnętrznego rezystora.

Powerbanki we/wy

Grupa pinów we/wy, które są grupowane w celu określenia standardów we/wy. Do włączenia podczas pracy urządzenia.

Maksymalna moc wyjściowa

Maksymalna liczba wejść sterujących, które umożliwiają lub uniemożliwiają wyjście danych z urządzenia.

LVTTL/LVCMOS

Niskonapięciowy układ logiczny tranzystorowo-tranzystorowy / Niskonapięciowy komplementarny półprzewodnik metalowo-tlenkowy

32-bitowe, zgodne z PCI 66 MHz

Uwaga: ten produkt wymaga zewnętrznego rezystora do tolerancji 5 V.

Przerzutniki Schmitta

Pozwalają buforom wejściowym na reagowanie na powolne prędkości brzegowe wejścia z dużą szybkością brzegową wyjścia.

Programowalna szybkość narastania

Kontrola szybkości narastania wyjścia, która może być skonfigurowana pod kątem niskiego szumu lub dużej wydajności.

Programowalne rezystory podciągające

Każdy pin we/wy w urządzeniu zapewnia opcjonalny programowalny rezystor podciągający w trybie użytkownika. Jeśli ta funkcja jest włączona dla pinu we/wy, rezystor podciągający utrzymuje wyjście na poziomie VCCIO banku pinów wyjściowych.

Programowalne piny GND

Każdy nieużyty pin we/wy w urządzeniu może być użyty jako dodatkowy pin uziemiony.

Wyjścia typu otwarty dren

Urządzenia zapewniają opcjonalne wyjście typu otwarty dren (równoważne dla typu otwarty kolektor) dla każdego pinu we/wy. To wyjście typu otwarty dren umożliwia urządzeniu dostarczanie sygnałów sterujących na poziomie systemu, które mogą być potwierdzone przez dowolne z kilku urządzeń.

Funkcja Bus-Hold

Każdy pin we/wy w urządzeniu zapewnia opcjonalną funkcję Bus-Hold. Obwód udostępniający funkcję Bus-Hold może utrzymać sygnał na pinie we/wy w ostatnim używanym stanie.

Opcje opakowania

Urządzenia FPGA Intel® są dostępne w różnych rozmiarach pakietów, z różną liczbą rozszerzeń we/wy i nadajników-odbiorników, aby dopasować się do wymagań systemów klientów.