Phần mềm Intel® RAID

Tên sản phẩm Tình trạng FormFactor Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài EmbeddedMemorySize So sánh
Tất cả | Không có
Khóa nâng cấp Intel® RAID C600 RKSAS4 Discontinued 0, 1, 10 4 0
Khóa nâng cấp Intel® RAID C600 RKSAS4R5 Discontinued 0 1 10 5 4 0
Khóa nâng cấp Intel® RAID C600 RKSAS8 Discontinued 0, 1, 10 8 0
Khóa nâng cấp Intel® RAID C600 RKSAS8R5 Discontinued 0 1 10 5 8 0
Khóa nâng cấp Intel® RAID C600 RKSATA4R5 Launched 0, 1, 10, 5 4 0
Khóa nâng cấp Intel® RAID C600 RKSATA8 Discontinued 0, 1, 10 8 0
Khóa nâng cấp Intel® RAID C600 RKSATA8R5 Discontinued 0, 1, 10, 5 8 0

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.