Khóa nâng cấp Intel® RAID C600 RKSAS8

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Phần mềm Intel® RAID
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'16
 • EOL thông báo Thursday, December 15, 2016
 • Đơn hàng cuối cùng Wednesday, March 1, 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Thursday, June 1, 2017
 • Tốc độ truyền dữ liệu 3 Gb/s
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10
 • Chế Độ JBOD Không
 • Số cổng bên trong 8
 • Số cổng bên ngoài 0
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x4 Gen1
 • Kiểu bộ xử lý IO C600/610 Chipset
 • Các hạng mục kèm theo Orange Storage Key, Install Guide for 8port SAS Key with Intel® ESRT2 RAID 0/1/10 and Intel® RSTe RAID 0/1/10

Thông tin bổ sung

 • Mô tả (Orange) 8port SAS Key with Intel® ESRT2 RAID 0,1, 10 and Intel® RSTe RAID 0,1,10

Các sản phẩm tương thích

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 63422
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 63425

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 63429
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 63431

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 63474

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400EP2 Discontinued 63475
Intel® Server Board S2400EP4 Discontinued 63481

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400GP2 Discontinued 63488
Intel® Server Board S2400GP4 Discontinued 63495

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 63502

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 63508
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 63510
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 63512

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 63529

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 63531

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 63535
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 63539

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 63565
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 63569

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 63890
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 63891
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 63892
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 63893

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 63895
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 63903
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 63905

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 63912
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 63916

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 63917
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 63921
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 63923
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 63924
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 63927

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 63962
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 63963
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 63969

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 64174
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 64175
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 64176
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 64177
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 64179
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 64180
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 64183

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 64188
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 64189
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64192
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64193
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64194

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 64196
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 64199
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 64201
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 64203
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 64206
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 64207
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 64208
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 64211
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 64213
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 64214
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 64215

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 64217
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 64220
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 64222
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 64223
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 64226

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 64351
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 64352
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 64353

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 64360
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 64364
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 64365
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 64367
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 64368
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 64369
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64371

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 64376
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 64377
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 64378

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 64396
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 64397
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 64399

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.