Khóa nâng cấp Intel® RAID C600 RKSATA4R5

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Phần mềm Intel® RAID
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q1'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q2'23
 • Tốc độ truyền dữ liệu 3 Gb/s
 • Thiết bị được hỗ trợ SATA Only
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10, 5
 • Chế Độ JBOD Không
 • Số cổng bên trong 4
 • Số cổng bên ngoài 0
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x4 Gen1
 • Kiểu bộ xử lý IO C600/610 Chipset
 • Các hạng mục kèm theo (1) Black Storage Key and Installation Guide for 4 port SATA with Intel® ESRT2 RAID 5

Thông tin bổ sung

 • Mô tả (Black) For C600-based Intel Servers enables adds RAID 5 to 4 SATA ports for ESRT2 RAID 0,1,5, 10. For C610-based servers adds RAID 5 to all embedded SATA ports.
  Upgrade key to enable ESRT2 RAID 5 functionality on all Intel® Server Boards.

 • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA4R5, 5 Pack

 • MM# 916346
 • Mã đặt hàng RKSATA4R5

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M20MYP1UR Launched 50415

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 50549
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 50550
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 50557
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 50558
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 50559
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 50567
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 50576

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 50577
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 50580
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 50582
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 50586
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 50588
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 50589
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 50591
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 50593

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WF

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 50740
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 50744
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 50745
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 50746
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 50748
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 50750
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 50752
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 50754
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 50756
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 50758
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 50760
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 50763

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50863
Intel® Compute Module HNS2600TPF Q1'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50877
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50880
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 50882
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50883

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50885
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50894
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50897
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50900

Hệ thống Máy chủ Intel® Dòng S2600BP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50951
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50960
Intel® Compute Module HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50962
Intel® Compute Module HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50993
Intel® Compute Module HNS2600BPBLCR Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50994
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50996
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50998
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51002
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51003
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51015
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51016
Intel® Compute Module HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51030
Intel® Compute Module HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51031
Intel® Compute Module HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51033
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51037
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51039

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 51298

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 51314

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600BP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51369
Intel® Server Board S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51370
Intel® Server Board S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51372
Intel® Server Board S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51373
Intel® Server Board S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51374
Intel® Server Board S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51375

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51377
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51383
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51387
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51388
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51390
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51391
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51392
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 51393

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51394
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 51400

Dòng Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51413
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51415
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51421
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51423

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51426
Intel® Server Board S2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51431
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51436
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 51437
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 51438

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51440
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51442
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51444
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51445
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51446
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51450

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51451
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51455
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51458
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51459
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 51461

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200V3RPL Discontinued 53911
Intel® Server Board S1200V3RPM Discontinued 53917
Intel® Server Board S1200V3RPO Discontinued 53923
Intel® Server Board S1200V3RPS Discontinued 53929

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 53936
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 53939

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 53943
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 53945

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 53947
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 53948

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 53988

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400EP2 Discontinued 53989
Intel® Server Board S2400EP4 Discontinued 53995

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400GP2 Discontinued 54002
Intel® Server Board S2400GP4 Discontinued 54009

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400LP Discontinued 54012

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 54016

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 54022
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 54024
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 54026

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 54028
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 54030
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 54032
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 54035
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 54041

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 54043

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 54045

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 54049
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 54053

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 54054
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 54057
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 54058

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 54066
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 54068
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 54069

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 54079
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 54083

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 54085

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 54087

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued 54380

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 54383
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 54384
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 54385

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 54386
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 54388
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 54389

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 54404
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 54405
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 54406
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 54407

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 54409
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 54417
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 54419

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 54426
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 54430

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 54442
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 54444
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 54445
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 54446
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 54448
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 54450

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 54451
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 54455
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 54457
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 54460
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 54465

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 54476
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 54477
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 54483

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 54589
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 54590
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 54591
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 54593
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 54594
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 54595
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 54597
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 54598
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 54599
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 54601
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 54604
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 54606

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216LPJR Discontinued 54610
Intel® Server System H2312LPJR Discontinued 54616

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 54620
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 54621
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 54622
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 54623
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 54624
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 54625
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 54626
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 54627
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 54628
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 54629
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 54630
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 54631

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 54688
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 54689
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 54690
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 54691
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 54693
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 54694
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 54697

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 54702
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 54703
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 54706
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 54707
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 54708

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 54710
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 54713
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 54715
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 54717
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 54720
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 54721
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 54722
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 54725
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 54727
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 54728
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 54729

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 54731
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 54734
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 54736
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 54737
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 54740

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 54747

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 54756

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 54770
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 54771
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 54774

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 54865
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 54866
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 54867

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 54874
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 54878
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 54879
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 54881
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 54882
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 54883
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 54885

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 54887

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 54890
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 54891
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 54892

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 54910
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 54911
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 54913

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.