Khóa nâng cấp Intel® RAID C600 RKSATA4R5

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Phần mềm Intel® RAID
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q1'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q2'23
 • Tốc độ truyền dữ liệu 3 Gb/s
 • Thiết bị được hỗ trợ SATA Only
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10, 5
 • Chế Độ JBOD Không
 • Số cổng bên trong 4
 • Số cổng bên ngoài 0
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x4 Gen1
 • Kiểu bộ xử lý IO C600/610 Chipset
 • Các hạng mục kèm theo (1) Black Storage Key and Installation Guide for 4 port SATA with Intel® ESRT2 RAID 5

Thông tin bổ sung

 • Mô tả (Black) For C600-based Intel Servers enables adds RAID 5 to 4 SATA ports for ESRT2 RAID 0,1,5, 10. For C610-based servers adds RAID 5 to all embedded SATA ports.
  Upgrade key to enable ESRT2 RAID 5 functionality on all Intel® Server Boards.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA4R5, 5 Pack

 • MM# 916346
 • Mã đặt hàng RKSATA4R5
 • ID Nội dung MDDS 707892

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8471801000

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M20MYP1UR Discontinued 61074

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 61227
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 61230
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 61237
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 61241
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 61246
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 61252
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 61261

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 61263
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 61266
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 61268
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 61272
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 61274
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 61275
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 61277
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 61279

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 61426
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 61430
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 61431
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 61432
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 61434
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 61436
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 61438
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 61440
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 61442
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 61444
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 61446
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 61449

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 61595
Intel® Compute Module HNS2600TPF Q1'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 61609
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 61612
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 61614
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 61615

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 61617
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 61626
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 61629
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 61632

Hệ thống máy chủ Intel® dòng S2600BPR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61685
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61694
Intel® Compute Module HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61696
Intel® Compute Module HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61727
Intel® Compute Module HNS2600BPBLCR Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61728
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61730
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61732
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61736
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61737
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61749
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61750
Intel® Compute Module HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61764
Intel® Compute Module HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61765
Intel® Compute Module HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61767
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61771
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61773

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 61942

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 61959

Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62021
Intel® Server Board S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62022
Intel® Server Board S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62024
Intel® Server Board S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62025
Intel® Server Board S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62026
Intel® Server Board S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62027

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62029
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62035
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62039
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62040
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62042
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62043
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62044
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62045

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 62046
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 62052

Bo mạch máy chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62065
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62067
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62073
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62075

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 62078
Intel® Server Board S2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 62083
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 62088
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 62089
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 62090

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62092
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62094
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62096
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62097
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62098
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62102

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62103
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62107
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62110
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62111
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62113

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200V3RPL Discontinued 64846
Intel® Server Board S1200V3RPM Discontinued 64852
Intel® Server Board S1200V3RPO Discontinued 64858
Intel® Server Board S1200V3RPS Discontinued 64864

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 64871
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 64874

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 64878
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 64880

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 64882
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 64883

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 64923

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400EP2 Discontinued 64924
Intel® Server Board S2400EP4 Discontinued 64930

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400GP2 Discontinued 64937
Intel® Server Board S2400GP4 Discontinued 64944

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400LP Discontinued 64947

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 64951

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 64957
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 64959
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 64961

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 64963
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 64965
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 64967
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 64970
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 64976

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 64978

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 64980

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 64984
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 64988

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 64989
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 64992
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 64993

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 65001
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 65003
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 65004

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 65014
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 65018

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 65020

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 65022

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued 65315

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 65318
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 65319
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 65320

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 65321
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 65323
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 65324

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 65339
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 65340
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 65341
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 65342

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 65344
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 65352
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 65354

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 65361
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 65365

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 65366
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 65370
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 65372
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 65373
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 65376

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 65377
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 65379
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 65380
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 65381
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 65383
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 65385

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 65386
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 65390
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 65392
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 65395
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 65400

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 65411
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 65412
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 65418

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 65524
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 65525
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 65526
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 65528
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 65529
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 65530
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 65532
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 65533
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 65534
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 65536
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 65539
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 65541

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216LPJR Discontinued 65545
Intel® Server System H2312LPJR Discontinued 65551

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 65555
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 65556
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 65557
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 65558
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 65559
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 65560
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 65561
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 65562
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 65563
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 65564
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 65565
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 65566

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 65623
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 65624
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 65625
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 65626
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 65628
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 65629
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 65632

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 65637
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 65638
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 65641
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 65642
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 65643

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 65645
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 65648
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 65650
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 65652
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 65655
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 65656
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 65657
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 65660
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 65662
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 65663
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 65664

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 65666
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 65669
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 65671
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 65672
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 65675

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 65682

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 65691

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 65705
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 65706
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 65709

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 65800
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 65801
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 65802

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 65809
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 65813
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 65814
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 65816
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 65817
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 65818
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 65820

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 65825
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 65826
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 65827

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 65845
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 65846
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 65848

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.