Khóa nâng cấp Intel® RAID C600 RKSAS4

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Phần mềm Intel® RAID
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'16
 • EOL thông báo Thursday, December 22, 2016
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, June 30, 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Tuesday, October 31, 2017
 • Tốc độ truyền dữ liệu 3 Gb/s
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10
 • Chế Độ JBOD Không
 • Số cổng bên trong 4
 • Số cổng bên ngoài 0
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x4 Gen1
 • Kiểu bộ xử lý IO C600/610 Chipset
 • Các hạng mục kèm theo Green Storage Key, Install Guide for 4port SAS Key with Intel® ESRT2 RAID 0/1/10 and Intel® RSTe RAID 0/1/10

Thông tin bổ sung

 • Mô tả (Green) 4port SAS Key with Intel® ESRT2 RAID 0,1, 10 and Intel® RSTe RAID 0,1,10
 • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Các sản phẩm tương thích

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Discontinued 53353
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP4 Discontinued 53356

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP2 Discontinued 53360
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP4 Discontinued 53362

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP2 Discontinued 53364
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP4 Discontinued 53365

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400BB4 Discontinued 53405

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP2 Discontinued 53406
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP4 Discontinued 53412

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP2 Discontinued 53419
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP4 Discontinued 53426

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP Discontinued 53429

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC2 Discontinued 53433

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO4 Discontinued 53439
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COE Discontinued 53441
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COEIOC Discontinued 53443

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP2 Discontinued 53445
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2IOC Discontinued 53447
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2J Discontinued 53449
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP4 Discontinued 53452
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP4IOC Discontinued 53458

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600GL Discontinued 53460

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ Discontinued 53462

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP4 Discontinued 53466
Bo mạch máy chủ Intel® S2600IP4L Discontinued 53470

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JF Discontinued 53471
Bo mạch máy chủ Intel® S2600JFF Discontinued 53474
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JFQ Discontinued 53475

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP Discontinued 53483
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WPF Discontinued 53485
Bộ mở rộng Intel® S2600WPQ Discontinued 53486

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2 Discontinued 53496
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2L Discontinued 53500

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH2 Discontinued 53502

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LT2 Discontinued 53504

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP Discontinued 53797

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600JF Intel® Discontinued 53800
Mô-đun Điện toán HNS2600JFF Intel® Discontinued 53801
Mô-đun Điện toán HNS2600JFQ Intel® Discontinued 53802

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600WP Intel® Discontinued 53803
Mô-đun Điện toán HNS2600WPF Intel® Discontinued 53805
Mô-đun Điện toán HNS2600WPQ Intel® Discontinued 53806

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208EP2SHFN Discontinued 53826
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SFFN Discontinued 53834
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SHFN Discontinued 53836

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS Discontinued 53843
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued 53847

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SFBN Discontinued 53893
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Discontinued 53894
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP4SHOC Discontinued 53900

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216LPJR Discontinued 54027
Hệ thống máy chủ Intel® H2312LPJR Discontinued 54033

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2304LH2HKC Discontinued 54164

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208LT2HKC4 Discontinued 54173

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Discontinued 54187
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHFN Discontinued 54188
Hệ thống máy chủ Intel® R2312SC2SHGR Discontinued 54191

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued 54282
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHEN Discontinued 54283
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued 54284

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SFEN Discontinued 54307
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SHDR Discontinued 54308
Hệ thống máy chủ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued 54309

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.