FPGA Intel® Stratix® 10 DX

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
Q3'19 1325000 2592 114 Mb 528 F1760
Q3'19 2073000 3960 239.5 Mb 612 F2597
Q3'19 2753000 5760 244 Mb 816 F2912