Intel® Stratix® 10 DX FPGA

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Logic Elements (LE) Digital Signal Processing (DSP) Blocks Maximum Embedded Memory Package Options So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Stratix® 10 DX 2800 FPGA Launched Q3'19 2753000 5760 244 Mb F2912
Intel® Stratix® 10 DX 2100 FPGA Launched Q3'19 2073000 3960 239.5 Mb F2597
Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA Launched Q3'19 1325000 2592 114 Mb F1760