Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 1325000
 • AdaptiveLogicModules 449280
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 1797120
 • FabricIOPhaseLockLoops 16
 • EmbeddedMemoryMax 114 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 2592
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardProcessorSystem Quad-core 64-bit ARM* Cortex*-A53
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR, DDR2, DDR3, DDR4, Intel® Optane™ Persistent Memory, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3

Thông số I/O

 • UserIOMax 528
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 264
 • NRZTranscieverMax 32
 • NRZDataRateMax 28.9 Gbps
 • PAM4TrascieverMax 8
 • PAM4DataRateMax 57.8 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3, PCIe Gen4, 10/25/100G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

 • HyperRegisters
 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions F1760

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 DX 2100 FPGA 1SD21BPT2F53E1VG

 • MM# 999LCZ
 • Mã THÔNG SỐ SRGNG
 • Mã đặt hàng 1SD21BPT2F53E1VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 DX 2100 FPGA 1SD21BPT3F53E3VG

 • MM# 999LDH
 • Mã THÔNG SỐ SRGNJ
 • Mã đặt hàng 1SD21BPT3F53E3VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 DX 2100 FPGA 1SD21BPT1F53E2VG

 • MM# 999LCX
 • Mã THÔNG SỐ SRGNF
 • Mã đặt hàng 1SD21BPT1F53E2VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 DX 2100 FPGA 1SD21BPT2F53E2VG

 • MM# 999LD0
 • Mã THÔNG SỐ SRGNH
 • Mã đặt hàng 1SD21BPT2F53E2VG
 • Stepping B0

Intel® Stratix® 10 DX 2100 FPGA 1SD21BPT1F53E1VG

 • MM# 999LCT
 • Mã THÔNG SỐ SRGNE
 • Mã đặt hàng 1SD21BPT1F53E1VG
 • Stepping B0

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRGNJ

SRGNH

SRGNG

SRGNF

SRGNE

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.