Intel® Stratix® 10 DX 2800 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 2753000
 • AdaptiveLogicModules 933120
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 3732480
 • FabricIOPhaseLockLoops 24
 • EmbeddedMemoryMax 244 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 5760
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR, DDR2, DDR3, DDR4, Intel® Optane™ Persistent Memory, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3

Thông số I/O

 • UserIOMax 816
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 408
 • NRZTranscieverMax 84
 • NRZDataRateMax 28.9 Gbps
 • PAM4TrascieverMax 4
 • PAM4DataRateMax 57.8 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3, PCIe Gen4, 10/25/100G Ethernet, UPI

Các công nghệ tiên tiến

 • HyperRegisters
 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions F2912

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 DX 2800 FPGA 1SD280PT3F55E3VG

 • MM# 999GG8
 • Mã THÔNG SỐ SRFUY
 • Mã đặt hàng 1SD280PT3F55E3VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 DX 2800 FPGA 1SD280PT1F55I1VG

 • MM# 999GG9
 • Mã THÔNG SỐ SRFUZ
 • Mã đặt hàng 1SD280PT1F55I1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 DX 2800 FPGA 1SD280PT2F55E2VG

 • MM# 999GG7
 • Mã THÔNG SỐ SRFUX
 • Mã đặt hàng 1SD280PT2F55E2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 DX 2800 FPGA 1SD280PT1F55E1VG

 • MM# 999GG4
 • Mã THÔNG SỐ SRFUU
 • Mã đặt hàng 1SD280PT1F55E1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 DX 2800 FPGA 1SD280PT1F55E2VG

 • MM# 999GG5
 • Mã THÔNG SỐ SRFUV
 • Mã đặt hàng 1SD280PT1F55E2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 DX 2800 FPGA 1SD280PT1F55I2VG

 • MM# 999GGD
 • Mã THÔNG SỐ SRFV0
 • Mã đặt hàng 1SD280PT1F55I2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 DX 2800 FPGA 1SD280PT3F55I3VG

 • MM# 999GGH
 • Mã THÔNG SỐ SRFV3
 • Mã đặt hàng 1SD280PT3F55I3VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 DX 2800 FPGA 1SD280PT2F55E1VG

 • MM# 999GG6
 • Mã THÔNG SỐ SRFUW
 • Mã đặt hàng 1SD280PT2F55E1VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 DX 2800 FPGA 1SD280PT2F55I2VG

 • MM# 999GGG
 • Mã THÔNG SỐ SRFV2
 • Mã đặt hàng 1SD280PT2F55I2VG
 • Stepping C2

Intel® Stratix® 10 DX 2800 FPGA 1SD280PT2F55I1VG

 • MM# 999GGF
 • Mã THÔNG SỐ SRFV1
 • Mã đặt hàng 1SD280PT2F55I1VG
 • Stepping C2

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRFUU

SRFV3

SRFV2

SRFV1

SRFV0

SRFUZ

SRFUY

SRFUX

SRFUW

SRFUV

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.