Buchanan Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® LSP2D2ZS568202 Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® LSP2D2ZS568201 Discontinued
Mô-đun điện toán Intel® Tản nhiệt bằng chất lỏng HNS2600BPBRCT Launched
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPSR Launched
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLCR Discontinued
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ24R Launched
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS24R Launched
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB24R Launched
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQR Launched
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBR Launched
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC24R Discontinued
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC24 Discontinued
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC Discontinued
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ Discontinued
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ24 Discontinued
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS Discontinued
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS24 Discontinued
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB24 Discontinued
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® MCB2224BPHY1R Launched
Hệ thống máy chủ Intel® MCB2224BPAF3R Launched
Hệ thống máy chủ Intel® VRN2224BPHY4R Launched
Hệ thống máy chủ Intel® VRN2224BPHY6R Launched
Hệ thống máy chủ Intel® VRN2224BPAF6R Launched
Khung máy chủ Intel® H2312XXLR3 Launched
Khung máy chủ Intel® H2224XXLR3 Launched
Khung máy chủ Intel® H2204XXLRE Launched
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPQR Launched
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPSR Launched
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPBR Launched
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPQ Discontinued
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPS Discontinued
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPB Discontinued
VGA cable accessory AXXBPVIDCBL Launched
D2C Liquid Cooling Kit AXXBPLCKIT Discontinued
1U Fabric Upgrade Kit
(with Cable) AHWBPFABKIT
Discontinued
Dual Port Fabric Upgrade Kit
(with Cable) AHWBPFABKITCPU1
Discontinued
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card and M.2 Device AHW1UM2RISER2
(Slot 2)
Launched
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card AHW1URISER1
(Slot 1)
Launched
Spare 4-Port Node Power Board FHWBPNPB Launched
Spare 6-Port Node Power Board FHWBPNPB24 Launched
Intel® Passthrough Bridge Board AHWBPBGB24P Launched
Intel® RAID Bridge Board AHWBPBGB24R Launched
4 Port SATA Bridge Board AHWBPBGB Launched
4 Port 12G SAS Bridge Board
(RAID 0/1/10/5) AHWBP12GBGBR5
Launched
Bo mạch cầu SAS Intel® AHWBPBGB24 Launched
4 Port 12G SAS Bridge Board
(RAID 0/1/10) AHWBP12GBGB
Launched
4 Port SATA Bridge Board AHWBP12GBGBIT Launched
Spare 12Gb SAS/SATA 24 x 2.5’’ Backplane Kit
(with BIB) FHW24X25HSBP
Launched
Bộ vòng lặp làm mát bằng chất lỏng AXXBPCTKIT Launched
1U Standard Front Heat-Sink 78x108mm FXX2678X108HS Launched
Spare 1U Standard Heat Sink FXXCA78X108HS
(Cu/Al 78mmx108mm)
Launched
Spare 1U Standard Front Heat Sink FXXEA78X108HS
(Ex-Al 78mm x 108mm)
Discontinued
Spare Fabric CPU clips FXXCPUCLIPF Discontinued
Spares Non-fabric CPU clips FXXCPUCLIP Launched
Bolster Plate Ensulator Cover for CPU1 AXXBPBPINSCOV Launched
Hệ thống máy chủ Intel® ZSB2224BPHY1 Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® ZSB2224BPAF1 Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® ZSB2224BPAF2 Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® VRN2224BPHY6 Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® VRN2224BPAF6 Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® MCB2224BPHY1 Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® MCB2224BPAF3 Discontinued

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.