Spare 1U Standard Heat Sink FXXCA78X108HS

Cu/Al 78mmx108mm

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 1U Standard heat sink Cu-Al (78mm x 108mm) for the Intel® Server Board S2600WF Family

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Spare 1U Standard Heat Sink FXXCA78X108HS (Cu/Al 78mmx108mm), Single

  • MM# 948935
  • Mã đặt hàng FXXCA78X108HS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 50764
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 50765
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 50772
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 50773
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 50774
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 50782
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 50791

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WF

Hệ thống Máy chủ Intel® Dòng S2600BP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51192
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51201
Intel® Compute Module HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51203
Intel® Compute Module HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51234
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51244
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51256
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51257
Intel® Compute Module HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51271
Intel® Compute Module HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51272
Intel® Compute Module HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51274
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51278
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 51280

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51701
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51703
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51705
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51706
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51707
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51711

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.