Spring Fountain trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Loại cáp
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued MMF up to 300m Single 10/1GbE
Discontinued MMF up to 300m Dual 10/1GbE
Discontinued SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE
Discontinued SMF up to 10km Single 10/1GbE