Spring Fountain trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Ethernet Intel® X520-SR1 Discontinued MMF up to 300m
Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Ethernet Intel® X520-SR2 Discontinued MMF up to 300m
Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X520-DA2 Discontinued SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Ethernet Intel® X520-LR1 Discontinued SMF up to 10km