Bộ điều hợp mạng hội tụ Ethernet Intel® X550

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X550-T1 Discontinued RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X550-T2 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m