Bộ Mở Rộng Lưu Trữ Intel® RES3TV360

Bộ Mở Rộng Lưu Trữ Intel® RES3TV360

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 36-port, 12 Gb/s-capable expander card
  • Bảng dữ liệu Xem ngay
  • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Storage Expander RES3TV360, 5 Pack

  • MM# 932894
  • Mã đặt hàng RES3TV360

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System MCB2208WAF4 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 50451

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 50711

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 50781
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 50782
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 50783
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 50784

Dòng Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 50804
Bo mạch máy chủ Intel® S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 50806
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 50812
Bo mạch máy chủ Intel® S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 50814

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 50842
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 50846
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 50849
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 50850

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.