Bộ mở rộng Lưu trữ Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài EmbeddedMemorySize So sánh
Tất cả | Không có
Bộ Mở Rộng Lưu Trữ Intel® RES3FV288 Launched Low Profile MD2 Card Dependent on paired RAID card 28 8
Bộ Mở Rộng Lưu Trữ Intel® RES3TV360 Launched Midplane Board Dependent on paired RAID card 36
Bộ mở rộng RAID Intel® RES2SV240NC Discontinued Low Profile MD2 Card 24
Bộ mở rộng RAID Intel® RES2CV240 Discontinued Dependent on paired RAID card 24 0
Bộ mở rộng Intel® RAID RES2CV360 Discontinued Dependent on paired RAID card 36 0
Bộ mở rộng Intel® RAID RES2SV240 Discontinued Low Profile MD2 Card Dependent on paired RAID card 24 0

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.