Bộ mở rộng Lưu trữ Intel®

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Cấp độ RAID được hỗ trợ
Số cổng bên trong
Số cổng bên ngoài
EmbeddedMemorySize
Discontinued Low Profile MD2 Card Dependent on paired RAID card 28 8
Discontinued Midplane Board Dependent on paired RAID card 36
Discontinued Low Profile MD2 Card 24
Discontinued Dependent on paired RAID card 24 0
Discontinued Dependent on paired RAID card 36 0
Discontinued Low Profile MD2 Card Dependent on paired RAID card 24 0