Các bộ mở rộng Intel® RAID

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài EmbeddedMemorySize So sánh
Tất cả | Không có
Bộ mở rộng Intel® RAID RES2SV240 Discontinued Low Profile MD2 Card Dependent on paired RAID card 24 0
Bộ mở rộng RAID Intel® RES2CV240 Discontinued Dependent on paired RAID card 24 0
Bộ mở rộng RAID Intel® RES2SV240NC Discontinued Low Profile MD2 Card 24
Bộ mở rộng Intel® RAID RES2CV360 Discontinued Dependent on paired RAID card 36 0
Bộ Mở Rộng Lưu Trữ Intel® RES3FV288 Launched Low Profile MD2 Card Dependent on paired RAID card 28 8
Bộ Mở Rộng Lưu Trữ Intel® RES3TV360 Launched Midplane Board Dependent on paired RAID card 36

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.