Bảng điều khiển trình quản lý trung tâm Dữ liệu Intel®

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Trình quản lý trung tâm dữ liệu Intel®
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q3'13
  • Thị trường đích Cloud/Datacenter
  • Cấp phép Available in 10, 25, 50 and 100 size packages.
  • Các hạng mục kèm theo Intel Data Center Manager
  • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Microsoft* Windows* Server, Red Hat* Enterprise Linux 5, Novell* SUSE*

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Console for Data Center Power and Thermal Power Management
  • Bảng dữ liệu Xem ngay
  • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.