Bảng điều khiển trình quản lý trung tâm Dữ liệu Intel®

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Trình quản lý trung tâm dữ liệu Intel®
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q3'13
 • Thị trường đích Cloud/Datacenter
 • Cấp phép Available in 10, 25, 50 and 100 size packages.
 • Các hạng mục kèm theo Intel Data Center Manager
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Microsoft* Windows* Server, Red Hat* Enterprise Linux 5, Novell* SUSE*

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Console for Data Center Power and Thermal Power Management
 • Bảng dữ liệu Xem ngay
 • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Data Center Manager   – License for 50 nodes and 3 year support

 • OrderingCode DCM50PK3YR

Intel® Data Center Manager   – License for 50 nodes and 1 year support

 • OrderingCode DCM50PK

Intel® Data Center Manager   – License for 100 nodes and 1 year support

 • OrderingCode DCM100PK

Intel® Data Center Manager   – License for 5 nodes and 1 year support

 • OrderingCode DCM5PK

Intel® Data Center Manager   – License for 1 node and 1 year support

 • OrderingCode DCM1PK

Intel® Data Center Manager   – License for 1 nodes and 3 year support

 • OrderingCode DCM1PK3YR

Intel® Data Center Manager   – License for 25 nodes and 1 year support

 • OrderingCode DCM25PK

Intel® Data Center Manager   – License for 10 nodes and 1 year support

 • OrderingCode DCM10PK

Intel® Data Center Manager   – License for 100 nodes and 3 year support

 • OrderingCode DCM100PK3YR

Intel® Data Center Manager   – License for 25 nodes and 3 year support

 • OrderingCode DCM25PK3YR

Intel® Data Center Manager   – License for 10 nodes and 3 year support

 • OrderingCode DCM10PK3YR

Intel® Data Center Manager   – License for 5 nodes and 3 year support

 • OrderingCode DCM5PK3YR

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECC Varies By Product
 • PCode Varies By Product
 • HTS Varies By Product

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.