Cụm Khoang Ổ đĩa cố định 4 Ổ đĩa AXX4FIXDB

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 4-Drive Fixed Drive Bay Assembly

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

4-Drive Fixed Drive Bay Assembly AXX4FIXDB, Single

  • MM# 857882
  • Mã đặt hàng AXX4FIXDB

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8471704065

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400BASE Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400BRP Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400LX Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400LXI Discontinued Pedestal, 5U Rack Option

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.