Cụm Khoang Ổ đĩa cố định 4 Ổ đĩa AXX4FIXDB

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q2'06
 • Các hạng mục kèm theo Hardware to mount four additional non Hot-Swap drives
 • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Wednesday, October 26, 2022

Thông tin bổ sung

 • Mô tả 4-Drive Fixed Drive Bay Assembly

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

4-Drive Fixed Drive Bay Assembly AXX4FIXDB, Single

 • MM# 857882
 • Mã đặt hàng AXX4FIXDB
 • ID Nội dung MDDS 708728

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 4A994
 • CCATS NA
 • US HTS 8471704065

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5400BASE Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 67112
Intel® Server Chassis SC5400BRP Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 67114
Intel® Server Chassis SC5400LX Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 67116
Intel® Server Chassis SC5400LXI Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 67120

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.