Khung vỏ Máy chủ Intel® SR1550

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Server Chassis SR1550 - building block

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

  • Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ 6
  • Kiểu hình thức ổ đĩa Trước Hot-swap 2.5"

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Server Chassis SR1550, Single

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
RJ45 To DB9 Cable Kit AXXRJ45DB92 Q1'09 Discontinued 64032

Lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Local Control Panel ASR1550LCP Q2'06 Discontinued 64065
Mini Control Panel ASR1550MINFP Q2'06 Discontinued 64075
Standard Control Panel ASR1550FP Q2'06 Discontinued 64077
Standard Control Panel AXXRACKFP Q2'06 Discontinued 64079

Lựa chọn Khoang Ổ đĩa

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
SAS Midplane with optional Integrated Server RAID FALSASMP Q2'06 Discontinued 64145
SAS Midplane-2 with optional Integrated Server RAID FALSASMP2 Q2'06 Discontinued 64146

Các lựa chọn ổ mềm/ổ quang

Lựa chọn Nguồn điện

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
650W Power Supply ASR1550PS Q1'06 Discontinued 64390

Lựa chọn Dải

Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Full Height PCI-Express Riser ADWPCIEXPR Q2'06 Discontinued 64530
Full Height PCI-X Riser ADWPCIXR Q2'06 Discontinued 64533
Riser Card ASR15XXLPRIS Q1'06 Discontinued 64540

Các lựa chọn Bo mạch Dự phòng

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Bridge Board Spare FALBRIDGE Q1'06 Discontinued 64667

Các lựa chọn Cáp Dự phòng

Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Electrical Spares Kit ASR1550EESPR Q2'06 Discontinued 64850
Mechanical Spares Kit ASR1550CHSPR Q2'06 Discontinued 64864

Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
2.5" Drive Carrier FXX25HDDCAR Q2'06 Discontinued 64916
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1550SAS Q2'06 Discontinued 64960

Các lựa chọn Quạt Dự phòng

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Fan Kit FXX1UFAN Q2'06 Discontinued 65024

Đóng gói Dự phòng

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Chassis Packaging FSR1550PKG Q2'06 Discontinued 65149

Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000PA

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5000PALR Q2'06 Discontinued SSI TEB Rack LGA771 65881

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật gói cập nhật BIOS cho Bo mạch máy chủ Intel® và Hệ thống máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 55XX

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.