Khung vỏ Máy chủ Intel® SR1550

Khung vỏ Máy chủ Intel® SR1550

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Bảng dữ liệu Xem ngay
  • Mô tả Intel® Server Chassis SR1550 - building block

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

  • Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ 6
  • Kiểu hình thức ổ đĩa Trước Hot-swap 2.5"

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Server Chassis SR1550, Single

  • MM# 881737
  • Mã đặt hàng SR1550

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm tương thích

Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ Cáp RJ45 tới DB9 AXXRJ45DB92 Discontinued 53426

Lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ

Lựa chọn Khoang Ổ đĩa

Các lựa chọn ổ mềm/ổ quang

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Ổ đĩa Đường mảnh DVD/CDR AXXDVDCDR Discontinued 53743
Ổ đĩa Đường mảnh CD AXXSCD Discontinued 53754
Đường mảnh DVD-ROM AXXDVDROM Discontinued 53758

Lựa chọn Nguồn điện

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Nguồn Điện 650W ASR1550PS Discontinued 53776

Lựa chọn Dải

Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm

Spare Board Options

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bridge Board Spare FALBRIDGE Discontinued 53919

Spare Cable Options

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
SATA Cable Kit ASR1550SATA Discontinued 53987

Spare Chassis Maintenance Options

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Electrical Spares Kit ASR1550EESPR Discontinued 54047
Mechanical Spares Kit ASR1550CHSPR Discontinued 54061

Spare Drive Bays & Carrier Options

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
2.5" Drive Carrier FXX25HDDCAR Discontinued 54112
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1550SAS Discontinued 54155

Spare Fan Options

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Fan Kit FXX1UFAN Discontinued 54207

Spare Packaging

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Chassis Packaging FSR1550PKG Discontinued 54315

Spare Power Options

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
North America Power cable FPWRCABLENA Launched 54369
Power Distribution Board FSR1550PDB Discontinued 54374

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000PA

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5000PALR Discontinued SSI TEB Rack LGA771 54913

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.