Alcolu trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'06 Discontinued SSI TEB Rack LGA771
Q3'06 Discontinued SSI-TEB Rack LGA771
Q2'06 Discontinued 1U Rack LGA771
Q2'06 Discontinued 1U Rack LGA771
Q2'09 Discontinued 1U Rack LGA771
Q2'09 Discontinued 1U Rack LGA771
Q3'06 Discontinued 2U Rack LGA771
Q3'06 Discontinued 2U Rack LGA771