Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Ethernet Intel® X520-SR1

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Single
 • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 10/1GbE
 • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
 • Tốc độ & độ rộng khe 5.0 GT/s, x8 Lane
 • Bộ điều khiển Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet Controller

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.0 (5.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR1, retail unit

 • MM# 900141
 • Mã đặt hàng E10G41BFSR

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR1, retail bulk

 • MM# 927757
 • Mã đặt hàng E10G41BFSRBLK

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135872
 • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 50121
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 50124
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 50126
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 50130
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 50132
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 50133
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 50135
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 50137

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 50284
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 50288
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 50289
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 50290
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 50292
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 50294
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 50296
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 50298
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 50300
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 50302
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 50304
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 50307

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50459
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50462
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50465
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50469
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 50471
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50472

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50474
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50483
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50486
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50489

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 50928
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 50934
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 50940
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 50942
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 50945

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 50970
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 50971
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 50972

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 50985
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 50989
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 50992
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 50993
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 50995

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400FP2 Discontinued 53434
Intel® Server Board S1400FP4 Discontinued 53437

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 53441
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 53443

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 53445
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 53446

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 53486

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400GP2 Discontinued 53500
Intel® Server Board S2400GP4 Discontinued 53507

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400LP Discontinued 53510

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 53514

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Discontinued 53520
Intel® Server Board S2600COE Discontinued 53522
Intel® Server Board S2600COEIOC Discontinued 53524

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Discontinued 53526
Intel® Server Board S2600CP2IOC Discontinued 53528
Intel® Server Board S2600CP2J Discontinued 53530
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 53533
Intel® Server Board S2600CP4IOC Discontinued 53539

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 53541

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 53543

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 53547
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 53551

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 53552
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 53555
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 53556

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 53564
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 53566
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 53567

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Discontinued 53577
Intel® Workstation Board W2600CR2L Discontinued 53581

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 53583

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 53585

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued 53878

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 53881
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 53882
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 53883

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 53884
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 53886
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 53887

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 53902
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 53903
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 53904
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 53905

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 53924
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 53928

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 53929
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 53933
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 53935
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 53936
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 53939

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 53940
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 53942
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 53943
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 53944
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 53946
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 53948

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 53974
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 53975
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 53981

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 54087
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 54088
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 54089
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 54091
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 54092
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 54093
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 54095
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 54096
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 54097
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 54099
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 54102
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 54104

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 54118
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 54119
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 54120
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 54121
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 54122
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 54123
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 54124
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 54125
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 54126
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 54127
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 54128
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 54129

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 54186
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 54187
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 54188
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 54189
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 54191
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 54192
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 54195

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 54200
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 54201
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 54204
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 54205
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 54206

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 54208
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 54211
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 54213
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 54215
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 54218
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 54219
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 54220
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 54223
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 54225
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 54226
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 54227

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 54229
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 54232
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 54234
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 54235
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 54238

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 54245

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 54254

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 54268
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 54269
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 54272

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 54363
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 54364
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 54365

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 54372
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 54376
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 54377
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 54379
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 54380
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 54381
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 54382
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 54383

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 54389
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 54390

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 54408
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 54409
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 54410
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 54411

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Công nghệ nhập/xuất dữ liệu trực tiếp Intel®

Công nghệ I/O dữ liệu trực tiếp Intel® là công nghệ nền tảng nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu I/O để gửi dữ liệu và tiêu thụ dữ liệu từ các thiết bị I/O. Với Intel DDIO, các Bộ điều hợp máy chủ Intel® và các bộ điều khiển giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ đệm của bộ xử lý mà không đổi hành trình qua bộ nhớ hệ thống, giảm độ trễ, tăng cường băng thông I/O của hệ thống và giảm tiêu thụ điện.