SAS Midplane-2 với RAID Máy chủ Tích hợp tùy chọn FALSASMP2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả SAS Midplane-2 with optional Integrated Server RAID

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

SAS Midplane-2 with optional Integrated Server RAID FALSASMP2, Single

  • MM# 892611
  • Mã đặt hàng FALSASMP2

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G134612
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1550AL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1550ALR Discontinued 54382
Intel® Server System SR1550ALSASR Discontinued 54388

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1625UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1625URR Discontinued 54424
Intel® Server System SR1625URSASR Discontinued 54429

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR2500AL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2500ALBRPR Discontinued 54624
Intel® Server System SR2500ALLXR Discontinued 54631

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2600URBRPR Discontinued 54637
Intel® Server System SR2600URLXR Discontinued 54641

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR1000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SR1550 Discontinued 55023

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR2000

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

Hỗ trợ socket

Đế cắm là thành phần cung cấp các kết nối cơ và điện giữa bộ xử lý và bo mạch chủ.