Bộ điều hợp lưu trữ Intel® RS3P4GF016J

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Bộ điều khiển Intel® RAID
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q3'21
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2025
 • Thị trường đích Storage
 • Kiểu hình thức của bo mạch Low-Profile MD2 PCIe AIC
 • Thiết bị được hỗ trợ SAS/SATA
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Microsoft Windows
  VMWare
  Linux (SLES, RHEL)

 • Cấp độ RAID được hỗ trợ JBOD Only
 • Chế Độ JBOD
 • Số cổng bên ngoài 16
 • Số thiết bị được hỗ trợ 1024
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x8 Gen4
 • Kiểu bộ xử lý IO SAS3816
 • Khoá lại PCIe x8 Connector
 • Hướng kết nối Horizontal
 • Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
 • Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung Intel® RAID Extended Warranty
 • Các hạng mục kèm theo (1) Intel® Storage Adapter
  (1) Low-profile mounting bracket

Thông tin bổ sung

 • Mô tả SAS/SATA Storage Adapter with 16 external SAS/SATA ports.
 • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Storage Adapter RS3P4GF016J, 5 pack

 • MM# 999TJ3
 • Mã đặt hàng RS3P4GF016J
 • ID Nội dung MDDS 707857

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 4A994J
 • CCATS NA
 • US HTS 8471801000

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng máy chủ Intel® M50FCP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M50FCP2UR312 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-E LGA4677 61258
Intel® Server System M50FCP2UR208 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-E LGA4677 61259
Intel® Server System M50FCP1UR212 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-E LGA4677 61260
Intel® Server System M50FCP1UR204 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-E LGA4677 61261

Dòng máy chủ Intel® M50CYP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61435
Intel® Server System R1208WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61445
Intel® Server System R1304WF0YSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61454
Intel® Server System R1304WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 61469

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61569
Intel® Server System R2208WF0ZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61576
Intel® Server System R2224WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61592
Intel® Server System R2308WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61600
Intel® Server System R2312WF0NPR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61607
Intel® Server System R2208WFQZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61614
Intel® Server System R2312WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 61632

Dòng máy chủ Intel® D50TNP

Bo mạch máy chủ Intel® M50FCP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M50FCP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-E LGA4677 350 W 62191

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62305
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62306
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62311

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Windows*

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.